Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 12 Май 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 26 Май 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ89217-1/12.05.2022г.

ТАНЯ КРАСИМИРОВА ТОНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ89217-1/26.10.2020г

2

№ ММ88841-1/12.05.2022г.

ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88841-1/20.10.2020г

3

№ ММ85750-1/12.05.2022г

ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85749-1/18.08.2020г.

№ММ85750-1/18.08.2020г.

4

№ ММ82809-1/12.05.2022г.

ФЕНЕСТРА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82809-1/29.06.2020г

5

№ ММ85547-1/12.05.2022г.

МЕЛА ШИПИНГ ЕНД ФОРУОРДИНГ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85547-1/14.08.2020г.

6

ММ90692-1/12.05.2022г.

ГЕОРГИ МАНОЛОВ МАНОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ90692-1/07.12.2020г

7

ММ90169 - 1/12.05.2022 г.

НАСКО СТОЯНОВ МАРГАРИТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ90169-1/16.11.2020г.

8

№ ММ89215-1/12.05.2022г.

АЛЕКСАНДЪР ЦЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89215-1/26.10.2020г

9

№ММ75088 - 1/12.05.2022 г.

ПЕТКО СТОЯНОВ АНДРЕЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ75088 - 1/27.11.2019г.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.05.2022 г. до 26.05.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 221 Последна промяна: 17:15:08, 12 май 2022