Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 8 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 22 Март 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФГ 71698 - 1/08.03.2021г.

ВИКТОР НЕФ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ФГ 71698 - 1 / 08.07.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.03.2021г.до 22.03.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 465 Последна промяна: 17:05:39, 08 март 2021