Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 19 Май 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 2 Юни 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 80776 - 1 /19.05.2022г.

БОРИС КАЛЧЕВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Такса за притежаване на куче

Акт за установяване на задължение по декларация

декларация

№ ТИ 80776 - 1 / 10.06.2020 Г.;

№ ТИ 80772 - 1 / 10.06.2020 Г.;

№ ТИ 80771 - 1 / 10.06.2020 Г.;

№ ТИ 80768 - 1 / 10.06.2020 Г.

2

№ ТИ 78179 - 1 /19.05.2022г.

 

ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 78179 - 1 / 15.05.2020 Г.

3

№ ТИ 85765 - 1 /19.05.2022 г.

 

ТОДОРКА СТОЕВА КРЪСТЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 85765 - 1 / 18.08.2020 Г.

4

№ ТИ 80063 - 1 /19.05.2022г.

 

СЛАВИНА СТАНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 80063 - 1 / 03.06.2020 Г.;

№ ТИ 80062 - 1 / 03.06.2020 Г.

5

№ ТИ 84058 - 1 /19.05.2022Г.

АЛИ ШАРАФЕТИН ХАМЗА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 84058 - 1 / 24.07.2020 Г.

6

№ ТИ 83619 - 1 /19.05.2022 г

ТОНИ АНАСТАСОВА ТИХОЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 83619 - 1 / 09.07.2020 Г;

№ ТИ 83649 - 1 / 09.07.2020 Г.

7

№ ТИ 85242 - 1/19.05.2022г.

ТАНЯ РАДЕВА КАЛЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 85242 - 1 / 11.08.2020 Г.; № ТИ 85241 - 1 / 11.08.2020 Г.; № ТИ 85240 - 1 / 11.08.2020 Г.

8

№ ТИ 78699 - 1 /19.05.2022г.

ЦАНКА ГЕОРГИЕВА БОЖКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 78724 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78723 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78719 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78716 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78709 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78704 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78702 - 1 / 20.05.2020 Г.; № ТИ 78699 - 1 / 20.05.2020 Г.

9

№ ТИ 87136 - 1 /19.05.2022г.

ДОНЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 87136 - 1 / 17.09.2020 Г.

10

№ ТИ 88675 - 1 /19.05.2022г.

ЯВОР ВАНЕВ ИВАНОВ

*******

Такса за притежаване на куче

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 88675 - 1 / 16.10.2020 Г.

11

№ ТИ 88611 - 1 /19.05.2022г.

ВАЛЕНТИН ЗЕФИРОВ БОЖАНОВ

*******

Такса за притежаване на куче

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 88611 - 1 / 15.10.2020 Г.

12

№ ТИ 89536 - 1 /19.05.2022г.

СТАНКО ИВАНОВ КАИШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 89536 - 1 / 28.10.2020 Г.

13

№ ТИ 89354 - 1 /19.05.2022 г.

ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 89354 - 1 / 27.10.2020 Г.

14

№ ТИ 84387 - 1 /19.05.2022г.

ИВАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 84387 - 1 / 30.07.2020 Г.

15

№ ТИ 86453 - 1 /19.05.2022 г.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ШАПКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

Декларация

№ ТИ 86453 - 1 / 31.08.2020 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 19.05.2022г.-02.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 64 Последна промяна: 15:37:16, 19 май 2022