Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Август 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Август 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 97085 - 1 /04.08.2022г.

КИРИЛ ВЕЛИЧКОВ КИРИЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

декларация

ТИ 97085 - 1/21.10.2021г

2

№ ТИ 89753 - 1/04.08.2022г.

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ТАНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

декларация

ТИ 89753 - 1/02.11.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 04.08.2022г.-18.08.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 47 Последна промяна: 10:56:58, 04 август 2022