Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 5 Август 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 19 Август 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ТИ 97085-1/05.08.2022 г.

 

КИРИЛ ВЕЛИЧКОВ КИРИЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 97085-1/21.10.2021 г.

 

2

№СВ 101090-1/05.08.2022 г.

БЛАГОУСТРОИТЕЛ 2000

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101080-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101081-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101082-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101083-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101084-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101085-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101086-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101087-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101088-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101089-1/10.06.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101090-1/10.06.2022 г.

3

№СВ 87672-1/05.08.2022 г.

ДАНАИЛ АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87666-1/29.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87667-1/29.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87670-1/29.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87672-1/29.09.2020 г.

4

№СВ 89960-1/05.08.2022 г.

ТОНКА ЖЕЛЕВА ОВАЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89960-1/05.11.2020 г.

5

№СВ 89899-1/05.08.2022 г.

МИЛАНИТА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89899-1/04.11.2020 г.

6

№СВ 88060-1/05.08.2022 г.

ФРАНСИСКО ДАВИД ФЕРНАНДЕЗ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88060-1/06.10.2020 г.

7

№СВ 87123-1/05.08.2022 г.

СЕМАА ВЕЛИ ЮМЕР

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87123-1/17.09.2020 г.

8

№СВ 86728-1/05.08.2022 г.

 

ДЖЕЙ ЕС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86728-1/09.09.2020 г.

9

№СВ 81589-1/05.08.2022 г.

ЕЙ СИ КАРПЕТ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 81589-1/18.06.2020 г.

10

№СВ 75136-1/05.08.2022 г.

ХДД-62

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 75135-1/27.11.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 75136-1/27.11.2019 г.

 

11

№СВ 86958-1/05.08.2022 г.

ТОДОР ДАМЯНОВ СТЕФАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86958-1/14.09.2020 г.

12

№СВ 86957-1/05.08.2022 г.

ПЕНКА СТАНКОВА СТЕФАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86957-1/14.09.2020 г.

13

№СВ 90004-1/05.08.2022 г.

ИВАН КОСТОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90004-1/06.11.2020 г.

14

№СВ 90100-1/05.08.2022 г.

ЦЕНА ИВАНОВА ДЖЕФЕРЛИЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90100-1/12.11.2020 г.

.

15

№СВ 90116-1/05.08.2022 г.

СТЕФАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90116-1/12.11.2020 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 59 Последна промяна: 17:09:34, 05 август 2022