Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 8 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 22 Март 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

70012 / 08.03.2021 г.

ВИЛИАНА КОСТОВА КАЛАЙДЖИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ70012-1 от 23,04,2019 г.

2.

70177 / 08.03.2021 г.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ

*********

АУЗ № ГЯ70177-1 от 03,05,2019 г.

3.

70810 / 08.03.2021 г.

СТАНКА ДИМОВА КОЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ70810-1 и ГЯ70810-1 от 04,06,2019 г.

4.

70886 / 08.03.2021 г.

ЗИНАИДА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ70886-1 и ГЯ70887-1 от 06,06,2019 г.

5.

72798 / 08.03.2021 г.

АРГИР САВОВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ72798-1 от 12,08,2019 г.

6.

72923 / 08.03.2021 г.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ72923-1; ГЯ72924-1 и ГЯ72924-1 от 14,08,2019 г.

7.

73203 / 08.03.2021 г.

ИВАН ИВАНОВ СИВОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73203-1 и ГЯ73204-1 от 23,08,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.03.2021 г. до 22.03.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 667 Последна промяна: 17:06:04, 08 март 2021