Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 15 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 29 Септември 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ10372-1/15.09.2022г.

ДИАНА ВЕЛЧЕВА РАЙКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ102371-1/19.07.2022г. №ММ102372-1/19.07.2022г.

2

ММ87145-1/15.09.2022г.

ЯНА АПОСТОЛОВА КИРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ87145-1/17.09.2020г.

3

ММ82082 - 1/15.09.2022 г.

ИВАН СЪБЕВ КУНДЕРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82082-1/23.06.2020г. №ММ82083-1/23.06.2020г.

№ ММ82084-1/23.06.2020г. 

4

ММ82091 – 1/15.09.2022 г.

МИХАИЛ ДРАГОМИРОВ МИХОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ82091 – 1/23.06.2020г

5

ММ82092-1/15.09.2022г.

ВЕСЕЛА НЕДКОВА МИХОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82092-1/23.06.2020г.

6

№ ММ82645- 1/15.09.2022 г.

ЖИВКО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82645-1/26.06.2020г

7

№ММ102133-1/15.09.2022г.

 

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ102133-1/13.07.2022г.

8

№ММ101323-1/15.09.2022г

ФАР-М-ЛТД ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ101323-1/20.06.2022г. №ММ101324-1/20.06.2022г   №ММ101325-1/20.06.2022г.

9

№ММ80977-1/15.09.2022г.

 

АНЧЕ АСЕНОВА ПЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80977-1/11.06.2020г.

10

№ММ80967-1/15.09.2022г.

 

ЗОРКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80967-1/11.06.2020г.  

11

№ММ79067-1/15.09.2022г.

ИВАН ДИМИТРОВ КОТАКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79067-1/26.05.2020г. 

12

№ММ101604-1/15.09.2022г.

 

 

ДЕТЕЛИНА ЯНКОВА АНДРЕЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ101604-1/27.06.2022г.

№ ММ101603-1/27.06.2022г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.09.2022 г. до 29.09.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 114 Последна промяна: 17:09:06, 15 септември 2022