Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 16 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 30 Септември 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

СВ 96627-1/16.09.2022 г.

 

 

ЗИНА МАНОЛОВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 96627-1/08.10.2021 г.

.

2

№СВ 96628-1/16.09.2022 г.

АТАНАС МИТКОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 96628-1/08.10.2021 г.

3

№СВ 81442-1/16.09.2022 г.

СТРЯХА 1 ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 81439-1/16.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 81441-1/16.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 81442-1/16.06.2020 г.

4

№СВ 95363-1/16.09.2022 г.

КАТЯ НАСКОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 95363-1/30.08.2021 г.

5

№СВ 95362-1/16.09.2022 г.

СЕВГЮЛ НИАЗИ ИБРЯМ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 95362-1/30.08.2021 г.

6

№СВ 91731-1/16.09.2022 г.

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИХАЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 91731-1/21.04.2021 г.

7

№СВ 95375-1/16.09.2022 г.

ЙОРДАНКА ДАНЕВА АСЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 95375-1/31.08.2021 г.

.

8

№СВ 99928-1/16.09.2022 г.

ФОНДАЦИЯ ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99926-1/12.05.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99927-1/12.05.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99928-1/12.05.2022 г.

9

№СВ 92080-1/16.09.2022 г.

М КОНСУЛТИНГ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 92080-1/05.05.2021 г.

10

№СВ 63262-1/16.09.2022 г.

ГОЛДЪН ФРОГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63261-1/15.06.2021 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63262-1/15.06.2021 г.

11

№СВ 97947-1/16.09.2022 г.

БАЙЗАР ОВАНЕС ДЕРНЕРСЕСЯН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 97947-1/29.11.2021 г.

 

12

№СВ 93341-1/16.09.2022 г.

БУЛ ЕНЕРДЖИ СТРОЙ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 93340-1/16.06.2021 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 93341-1/16.06.2021 г.

13

№СВ 96054-1/16.09.2022 г.

ЗЛАТАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 96054-1/21.09.2021 г.

 

14

№СВ 99999-1/16.09.2022 г.

ПЛАНЕР

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99995-1/16.05.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99996-1/16.05.2022 г. Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99997-1/16.05.2022 г. Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99998-1/16.05.2022 г. Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99999-1/16.05.2022 г.

15

№СВ 101568-1/16.09.2022 г.

ФРИЙДЪМ ТРЕЙДИНГ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101568-1/24.06.2022 г.

16

№СВ 101844-1/16.09.2022 г.

ЧАЛКЪНТИЕВИ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101843-1/04.07.2022 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101844-1/04.07.2022 г.

17

№СВ 99930-1/16.09.2022 г.

ТЪРГОВСКА КЪЩА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 99930-1/13.05.2022 г.

18

№СВ 101846-1/16.09.2022 г.

ССУ БЪЛГАРИЯ ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 101846-1/04.07.2022 г.

19

№ТИ 97325-1/16.09.2022 г.

СТЕФКО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 97325-1/29.10.2021 г.

20

№ТИ 97327-1/16.09.2022 г.

НИНО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 97327-1/29.10.2021 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 132 Последна промяна: 12:17:34, 16 септември 2022