Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Понеделник, 26 Септември 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Вид на документа

1

ИП83216/09.09.2022 г.

ТИНКА КРУМОВА КОЛЕВА

АУЗД№83216/06.07.2020 Г.,

АУЗД№83215/06.07.2020 Г.,

АУЗД№83212/06.07.2020 Г.

 

ИП81292/09.09.2022 г.

ЕЛЕНА НЕОФИТОВА ГРУДЕВА

АУЗД8129-1 /16.06.2020г.

 

 

ИП103447/09.09.2022 г.

АЙ СИ ЕН ООД

АУЗД№ 103447-1/25.08.2022 Г,

АУЗД№ 103446-1/25.08.2022 Г,

АУЗД№103445/25.08.2022 Г.

 

 

ИП79113/09.09.2022 г.

КАТЯ МИНЧЕВА ЧИТАКОВА

АУЗД № 79113-1/27.05.2022Г.

 

 

ИП79082-1/09.09.2022 г.

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

АУЗД№ ИП79082-1/27.05.2020г.

 

 

ИП85694-1/09.09.2022 г.

ЯНКО ИВАНОВ СТОЯНОВ

АУЗД№85694-1/17.08.2020 Г.

 

ИП84603-1/09.09.2022 г.

ХЮСЕИН АХМЕД МУСТАФА

АУЗД№ИП84603 - 1/03.08.2020 Г.

 

 

ИП80023-1/09.09.2022 г.

МАРТИН ЕМИЛОВ БАШЕВ

АУЗД№ ИП80023/03.06.2020г.

 

ИП102835-1/09.09.2022 г.

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

АУЗД№ИП102835 - 1/02.08.2022 Г.

 

 

ИП87073-1/09.09.2022 г.

АЛИ ИДРИЗ ФАЛДЖЪ

АУЗД№ ИП87073 - 1/16.03.2020г.

 

ИП89777-1/09.09.2022 г.

ТОТКА АНДОНОВА СТОЯНОВА

АУЗД№ИП89777/02.11.2020Г.

 

 

ИП103142-1/09.09.2022 г

ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

АУЗД№ИП103142 - 1/15.08.2022 Г.,

АУЗД№103141/15.08.2022 Г.

 

ИП102507-1/09.09.2022 г.

АСЕН ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ

АУЗД№ИП102507/22.07.2022Г.

 

 

ИП77730-1/09.09.2022 г.

БОЖИДАР ТОНКОВ ПЕТКОВ

 

АУЗД№ИП77730 - 1/05.03.2020 Г.

 

ИП102802-1/09.09.2022 г.

ЕРДЖАН ЗЕЙНЕБ ХАСАН

АУЗД№ИП102802/02.08.2022Г.

 

ИП87965-1/09.09.2022 г.

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

АУЗД№ИП87965 - 1/02.11.2020 Г.,

ИП87964 - 1/02.11.2020 Г.

 

ИП88932-1/09.09.2022 г.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

АУЗД№ИП88932/20.10.2020Г.

 

ИП102499-1/09.09.2022 г.

ВАКЛИН РАДКОВ МАДЖАРОВ

АУЗД№ИП102499 - 1/22.07.2022 Г.

 

 

ИП80181-1/09.09.2022 г

ОНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ

АУЗД№ИП80181/05.06.2020Г.,

ИП80182/05.06.2020Г.

ИП80180/05.06.2020Г.

ИП80181/05.06.2020Г.,

ИП80179/05.06.2020Г.,

ИП80178/05.06.2020Г.

 

ИП80032-1/09.09.2022 г.

“ МИГ ТРЕЙД БГ“ ЕООД

АУЗД№ИП80032 - 1/03.06.2020 Г.,

ИП80033/03.06.2020Г.

 

ИП81368-1/09.09.2022 г.

ЕЛКА – КРАСИМИР ДИМИТРОВ

АУЗД№ИП81368/16.06.2020Г.,

ИП81369/16.06.2020Г.,

ИП81372/16.06.2020Г.

 

ИП81331-1/09.09.2022 г.

МАРИН СТОЕВ ПОПОВ

АУЗД№ИП81331 - 1/15.06.2020 Г.,

ИП8134/15.06.2020Г.,

ИП81365/16.06.2020Г.

 

ИП81307-1/09.09.2022 г.

ВИ – ДИРЕКТ ЕОО

АУЗД№ИП81307/15.06.2020Г.

 

 

ИП77658-1/09.09.2022 г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ СЯРОВ

АУЗД№ИП77658 - 1/02.03.2020 Г.,

ИП77657 - 1/02.03.2020 Г.

 

ИП102097-1/09.09.2022 г.

ЕЙ СИ УАЙ. БГ“ ЕООД

АУЗД№ИП102097/11.07.2022Г.

 

ИП79752-1/09.09.2022 г.

„ТРАНС ЕКСПРЕС 08“

АУЗД№ИП79752 - 1/02.06.2020 Г.

ИП79753/02.06.2020Г.,

ИП79754/16.06.2020Г.

 

 

ИП81106-1/09.09.2022 г.

ГАЛИН ВЕЛИЧКОВ БАЛКОВ

АУЗД№ИП81106/11.06.2020Г.

 

 

ИП85683-1/09.09.2022 г.

МАРТИН ПЕТРОВ НЕСТОРОВ

АУЗД№ИП85683 - 1/17.08.2020 Г.

 

 

ИП101417-1/09.09.2022 г.

ШАКЕР БАШИР МОХАМЕД АСИБАЙ

АУЗД№ИП101417/22.06.2022Г.,

ИП101416/22.06.2022Г.

ИП81368/16.06.2022Г.

 

ИП85070-1/09.09.2022 г.

ДОНКА ИВАНОВА ЛОЛОВА

АУЗД№ИП85070 - 1/07.08.2020 Г.

 

 

ИП101283-1/09.09.2022 г.

ХУБАВЕН ЙОСИФОВ АТАНАСОВ

АУЗД№ИП101283/20.06.2022Г.

 

ИП85093-1/09.09.2022 г.

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

АУЗД№ИП85093/07.08.2020Г.,

ИП85091/07.08.2020Г.

 

ИП86782-1/09.09.2022 г

ОЛЕГ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

АУЗД№ИП86782/09.09.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ЯВОР ПЕТРОВ НЕСТОРОВ

АУЗД№ИП85102/07.08.2020Г.

 

ИП84435-1/09.09.2022 г.

ДИ СИ БИ ГРУП“ ЕООД

АУЗД№ИП84435/31.07.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

АУЗД№ИП101585/27.06.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ЯСЕН ПЕТРОВ МИТОВ

АУЗД№ИП100768/07.06.2022Г.,

ИП100767/07.06.2022Г.,

ИП100766/07.06.2022Г.,

ИП100765/07.06.2022Г.,

ИП100764/07.06.2022Г.,

ИП100763/07.06.2022Г.,

ИП100762/07.06.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

АСЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

АУЗД№ИП101589/27.06.2022Г.,

ИП101589/27.06.2022Г.,

ИП101587/27.06.2022Г.,

ИП101586/27.06.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

„МИНЕСОТА ГРУП“ ООД

АУЗД№ИП101405/22.06.2022Г.,

ИП101404/22.06.2022Г.,

ИП101403/22.06.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

 

ИВАН ПЕТКОВ РУСКОЛОВ

АУЗД№ИП101297/207.06.2022Г.,

ИП101296/20.06.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ГАВРИЛОВА

АУЗД№ИП84602/03.08.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ТОДОР СТОЯНОВ ИВАНОВ

АУЗД№ИП87995/02.10.2020Г.

 

 • 87077/09.09.2022 г.

ВАЛЯ ПРОЙКОВА ПЕТРОВА

АУЗД№ИП87077/16.09.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

АУЗД№ИП66505/30.05.2022Г.,

ИП100561/30.05.2022Г.

 

 • 87077/09.09.2022 г.

ВАЛЯ ПРОЙКОВА ПЕТРОВА

АУЗД№ИП87077/16.09.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

АУЗД№ИП66505/30.05.2022Г.,

ИП100561/30.05.2022Г.

 

 

 

 

 

 1. /09.09.2022 г.

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПАШОВ

АУЗД№ИП77769/11.03.2020Г.,

ИП77768/11.03.2020Г.,

ИП77767/11.03.2020Г.,

ИП77765/11.03.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

НЕВЕН ЖЕЛЕЗОВ ЯНЕВ

АУЗД№ИП86803/09.09.2022Г.

 

ИП84110/09.09.2022 г.

ГЕОРГИ ДИМОВ ИВАНОВ

АУЗД№ИП84110/27.07.2020Г.,

ИП84109/27.07.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

НЕЛИ ДЕШКОВА ДОБРЕВА

АУЗД№ИП90389/27.11.2020Г.,

ИП90388/27.11.2020Г.,

ИП90386/27.11.2020Г.,

ИП90385/27.11.2020

 

 1. /09.09.2022 г.

ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЦОКОВ

АУЗД№ИП89955/05.11.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

АЛИШ МУСТАФА АЛИ

АУЗД№ИП89952/05.11.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

НИКОЛА СТАМАТОВ БАРАНТИЕВ

 

АУЗД№ИП100422/23.05.2022Г.,

ИП10420/23.05.2022Г.

 

ИП87926-1/09.09.2022 г

ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ИЛИЕВА -НУНЕВА

АУЗД№ИП87926/01.10.2020Г.,

ИП87927/01.10.2020Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ИВАН НЕНКОВ ПЕТРОВ

АУЗД№ИП100327/20.05.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

БОЖИДАР СТОЯНОВ РАЙКОВ

АУЗД№ИП100337/20.05.2022Г.,

ИП100336/20.05.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

СВЕТЛА КИРИЛОВА ИКОНОМОВА

АУЗД№ИП100188/19.05.2022Г.,

ИП10187/19.05.2022Г.,

ИП10186/19.05.2022Г.,

ИП10185/19.05.2022Г.,

ИП100184/19.05.2022Г.,

ИП100183/19.05.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ПЕТКО ДОБРЕВ ИЛИЕВ

АУЗД№ИП100029/16.05.2022Г.,

ИП100031/16.05.2022Г.,

ИП10032/16.05.2022Г.,

ИП10030/16.05.2022Г.

 

ИП99444/09.09.2022 г.

„СТЕНЛИ 5“ ЕООД

АУЗД№ИП99444/03.05.2022Г.

 

 1. /09.09.2022 г.

ТРЕЙД ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

АУЗД№ИП99014/20.04.2022Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 09.09.2022г.- 26.09.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 90 Последна промяна: 16:40:24, 16 септември 2022