Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 21 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 6 Октомври 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГС84216-1/21.09.2022 г.

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЛЕФТЕРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС84216-1/29.07.2020г.

2

ГС79905-1/21.09.2022г..

КАМЕЛИЯ ДОНКОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС79905-1/03.06.2020 г.

ГС79904-1/03.06.2020 г.

3

ГС79153-1/21.09.2022 г.

АНТЪНИ-СТЕНЛИ СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС79153-1/11.06.2020г.

 

4

ГС80648-1/21.09.2022г.

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАРАМУКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС80648-1/09.06.2020г

№ ГС80647-1/09.06.2020 г

5

ГС76849-1/21.09.2022г.

НЕНКО ИВАНОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС76849-1/22.01.2020г.

№ГС76848-1/22.01.2020г.

6

№ ГС85845-1/21.09.2022 г..

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕНЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС85845-1/19.08.2020 г.

7

№№ ГС84542-1/21.09.2022 г.

 

№ ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС84542-1/03.08.2020 г

№ ГС84540-1/03.08.2020 г

8

№ ГС84241-1/21.09.2022г

КИРИЛКА ГОГОВА САРЪИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГС84241-1/29.07.2020 г.

9

№ ГС78856-1/21.09.2022 г..

 

ВИА КОНСУЛТ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС78856-1/21.05.2020 г.

10

№ ГС78840-1/21.09.2022 г.

 

СТАНИМИР ЮЛИЯНОВ КОЛЕВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС78840-1/21.05.2020г..

11

№ ГС84374-1/21.09.2022г.

РАЙКО СТОЯНОВ МАДЖАРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС84374-1/30.07.2020 г.

12

№ ГС81789-1/21.09.2022 г..

 

 

КАТЯ АТАНАСОВА СТАВРАКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС83392-1/08.07.2020 г

13

№ ГС83392-1/21.09.2022 г.

СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ПАНАЙОТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС83392-1/08.07.2020 г

№ ГС83391-1/08.07.2020 г

№ ГС83385-1/08.07.2020 г

14

№ ГС83406-1/21.09.2022 г.

НИКОЛАЙ ПЕЕВ ПЕЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС83406-1/08.07.2020 г.

15

№ ГС90669-1/21.09.2022 г.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАПАЗОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГС90669-1/07.12.2020 г.

16

№ ГС84198-1/21.09.2022 г.

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС84198-1/29.07.21020 г

№ ГС84196-1/29.07.2020 г

№ ГС84195-1/29.07.2020 г

№ ГС84194-1/29.07.2020 г.

17

№ГС90639/21.09.2022 г.

МАРИЯ ВАНЕВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС90639/04.12..2020 г

18

№ ГС90548-1/21.09.2022г.

РАДОСТИН ИВАНОВ ВЪРЛЯКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС90548-1/03.12.2020г

19

№ ГС90715-1/21.09.2022 г.

КОСИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС90715-1/08.12.2020г

20

№ ГС90549-1/21.09.2022г.

ТАНЬО ТАНЕВ ЙОРДАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС90549-1/03.12.2020г

21

№ ГЯ89340-1/21.09.2022г.

ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЯ89340-1/27..10.2020г

22

ГС89430-1/21.09.2022 г.

РАДОСТИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЯ89340-1/27..10.2020г

23

№ ГС89666-1/21.09.2022 г.

ЕЛВИИНЖЕНЕРИНГ - EЛЕНА ВИДОВА - ЕT

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС89666-1/30.10.2020 г.

24

№ ГС89593-1/21.09.2022г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГС89593-1/29.10.2020 г

25

ГС89559-1/21.09.2022 г

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС789559-1/29.10.2020 г

26

№ ГС90807-1/21.09.2022 г.

МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС90807-1/09.12.2020г

27

№ ГС85795-1/21.09.2022г.

ПАВЕЛ ЙОВЧЕВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС85795-1/18.08.2020 г

28

№ ГС85790-1/21.09.2022 г.

СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС85795-1/18.08.2020 г

29

№ ГС86462-1/21.09.2022 г.

МИЛЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС86462-1/08.07.2020 г.

30

№ ГС86272-1/21.09.2022 г.

ЙОРДАН ДЯНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС86272-1/26.08.2020 г

31

№ ГС79884-1/21.09.2022 г.

ВАЛЕВ-77 ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГС79884-1/03.06.2020 г

32

№ ГС89659-1/21.09.2022 г

МАРИН СТЕФАНОВ КОЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС89659-1/29.07.21020 г

Настоящият списък е в сила за периода от 21.09.2022 г. до 06.10.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 251 Последна промяна: 14:36:30, 21 септември 2022