Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 9 Март 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 23 Март 2021, 00:00

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

73823 / 09.03.2021 г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

*********

АУЗ № ГЯ73823-1 от 03,10,2019 г.

2.

74001 / 09.03.2021 г.

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ДАНЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ74001-1 и ГЯ74002-1 от 31,10,2019 г.

3.

74712 / 09.03.2021 г.

НАЙДЖЪЛ ПОЛ ТЪРЛИ

*********

АУЗ № ГЯ74712-1 от 20,11,2019 г.

4.

74713 / 09.03.2021 г.

ГИТА ПАТЕЛ

*********

АУЗ № ГЯ74713-1 от 20,11,2019 г.

5.

75259 / 09.03.2021 г.

ДИМО ДИМОВ ГУГУЧКОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ75259-1 и ГЯ75260-1 от 29,11,2019 г.

6.

75950 / 09.03.2021 г.

ПАНАЙОТ МИТКОВ МАРКОВСКИ

*********

АУЗ №№: ГЯ75950-1 и ГЯ75952-1 от 11,12,2019 г.

7.

76217 / 09.03.2021 г.

СТЕФКА ИЛЧЕВА ПАСКАЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ76217-1 от 13,12,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 09.03.2021 г. до 23.03.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 585 Последна промяна: 15:13:55, 09 март 2021