Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 22 Ноември 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 6 Декември 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ 2/22.11.2022г.

ЖИВКА ПЕТКОВА ТАНЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Ревизионен акт

2/11.10.2022г.

2

ММ82643-1/22.11.2022г.

МАРУСЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82643-1/26.06.2020г. №ММ82644-1/26.06.2020г.

3

№ ММ104356-1/22.11.2022г.

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ104356-1/23.09.2022г.

№ ММ104357-1/23.09.2022г.

4

ММ105378-1/22.11.2022г.

МАРТИН ЯНЧЕВ ЦВЕТКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ105378-1/20.10.2022г

5

№ ММ104469-1/22.11.2022г.

ТАГХРИЙД СААБ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ104469-1/27.09.2022г

Настоящият списък е в сила за периода от 22.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 140 Последна промяна: 16:15:43, 22 ноември 2022