Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 6 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 20 Януари 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ105753-1/06.01.2023г.

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ105753-1/31.10.2022г.

2

№ ММ107013-1/06.01.2023г.

ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ107013-1/24.11.2022г. №ММ107014-1/24.11.2022г.

3

№ ММ103378-1/06.01.2023г.

КТ ФИНАНСИ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ103378-1/23.08.2022г.

4

№ ММ100446-1/06.01.2023г.

ИВА ПАВЛИНОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ100446-1/25.05.2022г.

5

№ ММ86911-1/06.01.2023г.

ПЕТКО ИВАНОВ КАРАКЕРЕЗОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ86911-1/14.09.2020г.

6

№ ММ89005-1/06.01.2023г

СИМЕОН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89005-1/22.10.2020г.

7

№ ММ104081- 1/06.01.2023 г.

 

СТАЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ104080-1/14.09.2022г.; № ММ104081-1/14.09.2022г.

8

№ ММ103581-1/06.01.2023г.

 

ЕНГАМА ИНВЕСТ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ103581-1/31.08.2022г.

9

№ ММ106772 - 1/06.01.2023 г.

 

ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ106772-1/21.11.2022г.

Настоящият списък е в сила за периода от 06.01.2023 г. до 20.01.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 179 Последна промяна: 16:23:30, 06 януари 2023