Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 23 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Март 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ88826-1/23.02.2023г.

ИВАЙЛО МАРИОВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88826-1/20.10.2020г.

2

№ ММ88809-1/23.02.2023г.

СЕВДАЛИН МИХАЙЛОВ ЯСЕНОВ

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88809-1/20.10.2020г. №ММ88810-1/20.10.2020г.

3

№ ММ77278-1/23.02.2023г.

НЕДЕЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ТАНЕВ

 

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77278-1/30.01.2020г. №ММ77279-1/30.01.2020г. №ММ77280-1/30.01.2020г. №ММ77281-1/30.01.2020г.

4

№ ММ85120-1/23.02.2023г.

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ВОДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85119-1/07.08.2020г.

№ММ85120-1/07.08.2020г.

5

№ ММ85756-1/23.02.2023г.

ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ85756-1/18.08.2020г

6

№ ММ86437-1/23.02.2023г.

АЛИПИ АСЕНОВ АЛИПИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ86437-1/28.08.2020г

7

№ ММ78334- 1/23.02.2023 г.

ГЕОРГИ РУСКОВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ78334-1/18.05.2020г.

8

№ ММ107883-1/23.02.2023г.

 

РАНКО ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ107883-1/19.12.2022г.

9

№ ММ76909 - 1/023.02.2023 г.

 

ПРЕСИ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ76909-1/23.01.2020г.

10

№ ММ108079 – 1/23.02.2022 г.

 

ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ108079 – 1/09.01.2023г.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.02.2023 г. до 09.03.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 241 Последна промяна: 15:58:37, 23 февруари 2023