Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 28 Март 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 11 Април 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ77888-1/28.03.2023г.

ХОСПИС МИЛАДИНОВСКИ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77887-1/13.05.2020г. №ММ77888-1/13.05.2020г

2

№ ММ88352-1/28.03.2023г.

МАРИЙКА СТОЯНОВА НЕДКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88352-1/12.10.2020г.

3

№ ММ88353-1/28.03.2023г.

ДОРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88353-1/12.10.2020г.

4

№ ММ86425-1/28.03.2023г.

ТОШКО ЯНЕВ ЯНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ86425-1/28.08.2020г.

5

№ ММ85548-1/28.03.2023г.

СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ85548-1/14.08.2020г

6

ММ77918- 1/28.03.2023г.

ДЕЙМАВАНД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ77918-1/13.05.2020г.

7

№ ММ85916-1/28.03.2023г.

ТОДОР ЧАНЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ85916-1/19.08.2020г.

8

№ ММ88372 - 1/28.03.2023г.

ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ88372-1/12.10.2020г.

9

№ ММ107999 – 1/28.03.202 г.

 

ДИЛЯНА РАДОСТИНОВА ГОЛЕМАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ107999 – 1/21.12.2022г.

Настоящият списък е в сила за периода от 28.03.2023 г. до 11.04.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 235 Последна промяна: 15:21:21, 28 март 2023