Уведомление за инвестиционно предложение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Януари 2024, 15:35
Валидно до:

Уведомяваме Ви, че Община Бургас има следното инвестиционно предложение: ’’Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР на гр.Бургас, в кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас“ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII "за ТП" (ПИ с идентификатор 07079.2.3207 по КККР на гр.Бургас) и УПИ II-2123 (ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КККР на гр.Бургас) , кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас’’.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 304 Последна промяна: 15:35:55, 04 януари 2024