Заповед за УПИ XXXVI-1138 в кв.7 по плана на землище "Сарафово", местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“)

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Петък, 16 Септември 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ТАТЯНА ЮРИЕВНА МЕШИНОВА

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №31, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

КРАСИМИРА СТАМАТОВА МЕШИНОВА

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №31, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

ГАЛИНА СТАМАТОВА МЕШИНОВА

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №31, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

РАДИАНА ГАЛЕНТИНОВА ВЛАХОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

„ПОЛИГРУП ХОЛДИНГ“ АД

УЛ. ЦАР СИМЕОН I №103, ВХ. Б, ЕТ.1

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2628/03.08.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ XXXVI-1138 в кв.7, по плана на землище Сарафово местност, „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

02.09.2022г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 166 Последна промяна: 15:02:39, 02 септември 2022