Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: „Реставрация и адаптация на НКЦ – Жилищно търговска сграда в УПИ V-2323, кв. 16 по…

Прочетете повече

Община Бургас обявява информация за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на К. Димитров  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на 7 жилищни сгради…

Прочетете повече

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства: Ще се обработва с хербицид на 7 юни около спирки и гари

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 07.06.2021г., след залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, ще извърши третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на гр. Бургас. Третирането ще се извърши с препарат…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Нови улици от О.Т.844Б-О.Т.844В-О.Т.839В-О.Т.847 и О.Т.847-О.Т.947А и реконструкция на съществуващи улици от О.Т.947A-941Б-О.Т.941A- О.Т.940…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: „Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

~~Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ I /ПИ…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „ПУП - ПП за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с. Маринка,…

Прочетете повече