Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"Тупикова обслужваща улица от о.т.1 до о.т.9, имот с идентификатор 07079.622.3 за осигуряване на транспортен достъп и…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/…

Прочетете повече

Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Пристанищен терминал „Росенец“, гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от…

Прочетете повече

Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Пристанищен терминал Бургас Изток – 2, площадка Буферен склад за течни горива“, гр. Бургас с оператор: „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция  на улица "Одрин" от кръстовище "Трапезица" до бул. "Проф. Яким Якимов" (път ІІІ-9008 «І-9 (Бургас) -…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Детска спортна баскетболна площадка в УПИ І, кв.31 (ПИ с идентификатор 07079.607.359) по плана на к-с "Лазур",…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява изменения и допълнения към инвестиционно предложение: "Спортен комплекс в УПИ I-429, ПИ 07079.602.429, кв.56, по плана…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг за 13 бр. паркоместа по улица между о.т. 1199 - 1216 и…

Прочетете повече

Открит обществен достъп до актуализиран Доклад за безопасност за разрешаване експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.…

Прочетете повече