Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "ПУП - ПУР на обслужваща улица в обхват от…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №1498/19.06.2015Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНА РЕГУЛЯРНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УСТАНОВЯВАНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗАПОВЕД №1498/19.06.2015г   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3156 от 15.12.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 15.12.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек…

Прочетете повече

Заповед №1494/19.06.2015г. във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства

ЗАПОВЕД №1494/19.06.2015г   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3079 от 04.09.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 04.09.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек…

Прочетете повече

Заповед №1493/19.06.2015г. във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1493/19.06.2015г.   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3071 от 31.07.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 31.07.2014 г. за констатиране на техническото състояние…

Прочетете повече

Заповед №1491/19.06.2015г. във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1491/19.06.2015г.   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3077 от 02.09.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 02.09.2014 г. за констатиране на техническото състояние…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508,…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ в кв.1 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас";…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.34 по плана на зона "В", ж.р. "Меден…

Прочетете повече