Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКУЛА МИТЕВА ТУНДЖАРОВА , ИВАН СТОЯНОВ ЯНЕВ, БОГДАН НИКОЛОВ БОГДАНОВ И ЯНКА АТАНАСОВА ЧАНЕВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 2503 ОТ 04.08.2023 ГОД.

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКУЛА МИТЕВА ТУНДЖАРОВА , ИВАН СТОЯНОВ ЯНЕВ, БОГДАН НИКОЛОВ БОГДАНОВ И ЯНКА АТАНАСОВА ЧАНЕВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 2503 ОТ 04.08.2023ГОД. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС ДО : НИКУЛА МИТЕВА ТУНДЖАРОВА Ж.К. „ ЛАЗУР“ БЛ.50, ВХ.2, ЕТ.1, АП.6 ГР. БУРГАС…

Прочетете повече

Съобщение до КОРПОРАЦИЯ "ПЕРАКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ и Диана Атанасова за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   До 1. КОРПОРАЦИЯ ПЕРАКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД, ЕИК 206243370, адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Ангел Димитров“ №107, вх. „А“, ет.1, ап.112А, 2. Диана Златанова Атанасова, адрес: гр. Созопол, ул. „Рила“ №3 всички в качеството на собственици на ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на ЦГЧ, по КККР на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ III-2298, В КВ.18 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.618.63 ПО КККР НА ГР.БУРГАС РАДКО ЖЕЛЯЗКОВ ТОТЕВ ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4 ВХ.1 ЕТ.1 ИВАНКА НИКОЛАЕВНА ПАВЛОВА ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4 ЯСЕН ДИМИТРОВ КАЛЪЧЕВ ГР.БУРГАС,…

Прочетете повече

Съобщение до Неделчо Георгиев за изготвен проект за ПУП-ПЗ за пи по КККР на гр.Бургас, землище кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДО НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.“БРАЦИГОВО“№17   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1421 по КККР на гр.Бургас, бивш имот с пл.№04031, бивша местност „Соката“, землище кв.Сарафово, гр.Бургас. Същият е изложен в ст.409 на Община Бургас всеки ден от 8,30…

Прочетете повече

Съобщение до Румен Енчев Стамболов и Ирина Олеговна Стамболова

Съобщение до Румен Енчев Стамболов и Ирина Олеговна Стамболова за съставен Констативен акт №И-3/05.07.2023 г.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ ДО РУМЕН ЕНЧЕВ СТАМБОЛОВ ИРИНА ОЛЕГОВНА СТАМБОЛОВА Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ. 45, ЕТ.6 ГР. БУРГАС Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Румен Енчев Стамболов…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО МИЛКА РАДЕВА СТАВРЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИЛКА РАДЕВА СТАВРЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №73 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2659/21.08.2023г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира…

Прочетете повече

Съобщение до Боряна Илчева, Деница Петкова, Румяна Кифер, "Унибилд Инженеринг"ЕООД, Тодор Димитров за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР, землище на гр.Бургас по КККР на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС     ДО БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА ГР.БУРГАС, Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ № 42 ВХ.4 ЕТ.7 АП.41   ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА ГР.БУРГАС, УЛ.“ЦАРИГРАДСКА“№56   РУМЯНА ИВАНОВА КИФЕР ГР.СОФИЯ КРАСНО СЕЛО БУЛ.МАКЕДОНИЯ № 4   "УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ГР.БУРГАС,УЛ. "МИТРОПОЛИТ СИМЕОН" № 27, ЕТ. 1, АП. 2   ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.ИЗГРЕВ…

Прочетете повече

Съобщение до Йорданка Авджиева, "Меридиан-Попов"ЕООД за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в землище на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС     ДО ЙОРДАНКА СТАМАТОВА АВДЖИЕВА ГР. БУРГАС, Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.54, ВХ.2, ЕТ.3, АП.9   „МЕРИДИАН-ПОПОВ“ ЕООД ГР. БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.9, ВХ.8, ЕТ.4, АП.11   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2507/04.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен проект за изменение на…

Прочетете повече