Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Ирина Иванова, Радостина Пашова гр.Бургас и "Меркурий 99"ООД , "КАМЕЛИЯ"283 гр.Несебър за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Север"

ДО ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА УЛ.“ИВ.БОГОРОВ“20, ВХ.5 ЕТ.1 ГР.БУРГАС ДО РАДОСТИНА ИВАНОВА ПАШОВА УЛ.“ИВ.БОГОРОВ“20, ВХ.5 ЕТ.1 ГР.БУРГАС ДО „МЕРКУРИЙ 99“ООД „КАМЕЛИЯ“ 283 ГР.НЕСЕБЪР-8200 Община Бургас уведомява, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2808 и УПИ XII-2568 в кв.64 по плана на ПЗ“Север“,гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатор…

Прочетете повече

Съобщение до Ирина Иванова Иванова и Радостина Иванова Пашова

ДО ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА УЛ.“ИВ.БОГОРОВ“20, ВХ.5 ЕТ.1 ГР.БУРГАС ДО РАДОСТИНА ИВАНОВА ПАШОВА УЛ.“ИВ.БОГОРОВ“20, ВХ.5 ЕТ.1 ГР.БУРГАС ДО „МЕРКУРИЙ 99“ООД „КАМЕЛИЯ“ 283 ГР.НЕСЕБЪР-8200 Община Бургас уведомява, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2808 и УПИ XII-2568 в кв.64 по плана на ПЗ“Север“,гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатор…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, РАДОСТИНА ИВАНОВА ПАШОВА, „МЕРКУРИЙ 99“ООД

ДО ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА УЛ.“ИВ.БОГОРОВ“20, ВХ.5 ЕТ.1 ГР.БУРГАС ДО РАДОСТИНА ИВАНОВА ПАШОВА УЛ.“ИВ.БОГОРОВ“20, ВХ.5 ЕТ.1 ГР.БУРГАС ДО „МЕРКУРИЙ 99“ООД „КАМЕЛИЯ“ 283 ГР.НЕСЕБЪР-8200 Община Бургас уведомява, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2808 и УПИ XII-2568 в кв.64 по плана на ПЗ“Север“,гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатор…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици уведомяваме ви, че със Заповед е одобрен проект за ПУП-ПЗ по ПНИ на с.о. „Лозницата“, гр.Българово

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед №838/14.03.2023г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с пл.№142.328 по ПНИ на с.о. „Лозницата“, гр.Българово, Община Бургас Заповедта е изложена в ст.№4 на…

Прочетете повече

Съобщение до Стамо Камбуров, Станислав Цонев, Павлина Цонева, Плума Русева, Джанета Русева и Веселина Недева за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.141, по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище на с.Изворище

ДО: СТАМО ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ ГРАД БУРГАС   ДО: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“ ГРАД БУРГАС   ДО ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“ ГРАД БУРГАС   ДО: ПЛУМА ЖЕЛЕВА РУСЕВА Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ГРАД БУРГАС   ДО ДЖАНЕТА АТАНАСОВА РУСЕВА Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ГРАД БУРГАС     ДО: ВЕСЕЛИНА…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Решения на Общински съвет Бургас

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение 49-14/28.02.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1, чл.16а и чл.62а, ал.4 от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за…

Прочетете повече

Съобщение до Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация

Съобщение до Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация, за съставена покана №94-01-32856/19/23.02.2023 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Заповед №3655/21.10.2022 г. Публикувано на: петък, 24 март 2023 год. Валидно: петък, 07 април 2023 год. ОБЩИНА БУРГАС…

Прочетете повече

Съобщение до „Грейп-Вайн Инвестмантс“ ЕООД, Божанка Колева Делева и Божидар Колев Делев

ДО „ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДЖЕЙМС ДЖОНСТЪН УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 70, ЕТ.1, АП.3 ГР. БУРГАС   ДО БОЖАНКА КОЛЕВА ДЕЛЕВА Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 62, ВХ.5, ЕТ.8 ГР. БУРГАС   ДО БОЖИДАР КОЛЕВ ДЕЛЕВ Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 62, ВХ.5, ЕТ.8 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че със Заповед…

Прочетете повече

Съобщение до „ТИБИНО“ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: „ТИБИНО“ ЕООД, ЕИК 206712273, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий“ №59, представлявано от Иван Бойчев Вършев – управител, собственик на УПИ Х-212, кв.21 по плана на с. Димчево, Община Бургас Във връзка с искане вх.№70-00-1069/02.02.2023 г. за одобряване на…

Прочетете повече