Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадена заповед с одобрена оценка на недвижим имот

  ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ СТОЕВ, УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 24, ГР. БУРГАС   БОЙКО СТОЙЧЕВ СТОЕВ, УЛ. СРЕДНА ГОРА 31, ЕТ. 3, ГР. БУРГАС   АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ГРУДЕВ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ №36, ГР. КАРНОБАТ   НИКОЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 41А, ВХ. 2, ЕТ. 4, ГР. БУРГАС   НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ИВАНОВ, Ж.К.…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Богомилов Пюксюлев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ПЮКСЮЛЕВ УЛ. ЛАВЕЛЕ №10, ЕТ.3, АП.11 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №57/11.01.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците…

Прочетете повече

Съобщение до Стоян Киров Киров и Киро Стоянов Киров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СТОЯН КИРОВ КИРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. РИБАРСКА №21 ГР. БУРГАС КИРО СТОЯНОВ КИРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. РИБАРСКА №21 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №58/11.01.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХIII-2096, в кв. 27 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.250, 07079.611.251, 07079.611.249 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Изх.№ 94-01-17538/7/17.01.2022г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХIII-2096, в кв. 27 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.250, 07079.611.251, 07079.611.249 ПО КК НА ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадена заповед № 3093/22.10.2021г. за изменение на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ Х-2160, 2161 УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160 в кв.118 ЗА ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Изх.№ 94-01-17538/7/17.01.2022г       ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ Х-2160, 2161 УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160 в кв.118 ЗА ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е издадена заповед № 3093/22.10.2021г.…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в 07079.2.3801 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №129/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ се разрешава да…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас за издадени заповеди с разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №129/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №197/14.12.2021г.

До Радка Желязкова Тодорова гр.Бургас, ул.“Юрий Венелин“№14, ет.4   До Любомир Желязков Тодоров гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“№18   До Стоян Георгиев Нанев гр.Бургас, ж.к..“Братя Миладинови“ бл.1Б, вх.2, ет.2   До Дикранухи Пюзант Паскалева гр.Бургас, ул.“Георги Шагунов“№8   До Мария Пройкова Божинова гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“№18   До Дамян Александров Пройков гр.Бургас, ул.“Морска“№5,…

Прочетете повече