Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.661, 07079.653.660, 07079.653.662 и 07079.653.663 по КККР на гр.Бургас.

До Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3478/25.11.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-10,51,52, VIII-10, IX-10 и X-52 в кв.117, по плана на зона “В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващи ПИ с…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-364, III-365 и XXI-380 в кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-364, III-365 и XXI-380 в кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.634, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр.Бургас.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗГРЕВ“ СЪОБЩЕНИЕ ДО КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА Ж/К„ЛАЗУР“…

Прочетете повече

Съобщение до Петър Пейков Петров, Николинка Николова Илиева, Димитринка Атанасова Кирова, Тодор Атанасов Илиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПЕТЪР ПЕЙКОВ ПЕТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35 ГР. БУРГАС ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА КИРОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС ТОДОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ До ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХIХ-1631,кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №П-59/29.10.2021г. за обект: „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ВХОДНА ЗОНА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ И МОНТАЖ НА ВХОДНА ВРАТА“МАГАЗИН С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.31.1.29 ПО КК РАЗПОЛОЖЕН НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА СГРАДА ,ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.31.1.29 ПО…

Прочетете повече

Съобщение до Марио Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3202/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на поект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ кв.Сарафово, с.о.Каптажа, КК на Бургас, КК на гр.Българово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-66 и УПИ V-67, кв.70 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.997 и 07079.820.998 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на измение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Победа

ОБЩИНА БУРГАС   ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА БУНАЛОВА ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК № 53 ВХ.3 ЕТ.5 АП.63   ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ.…

Прочетете повече