Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на УПИ по плана на ЦГЧ

Изх.№ 70-00-1124/8/26.10.2021г ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ III-9, в кв.121 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.9 ПО КК НА ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвена заповед №2651/20.09.2021г и заповед №2652/20.09.2021г.на заместник -кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ №1, ЕТ.3, АП.56 ГР. ВАРНА НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА Ж.К. „ЗОНА Б-5“ №8, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.119 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2971/11.10.2021г. на Зам. –…

Прочетете повече

Обнародвано в ДВ съобщение за изготвен ПУП-ПП за трасе по искане на заинтересовани собственици

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.87 от 19.10.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на два броя кабели 20 kV, преминаващи през…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2649/20.09.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Стоян Василев Русев ул. „Константин Величков“ №29, вх.Г, ет.6, ап.11 гр.Бургас Мария Евгениева Йонова ул. „Македония“ №103, ет.4 гр.Бургас Николай Радославов Миринчев ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19 гр.Бургас Златина Георгиева Миринчева ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к.“Зарница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за отказ от разрешение и разрешения за за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

  СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от АПК, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при…

Прочетете повече

Обявление за обнародвани в Държавен вестник бр.85 от 12.10.2021г. съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.85 от 12.10.2021г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка за транспортен достъп на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ЯНЧЕВ ЯНЕВ И „НИТОНТЕКС“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ЯНЧЕВ ЯНЕВ И „НИТОНТЕКС“ ЕООД ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.2772 И 07079.2.2773 ПО КК НА ГР. БУРГАС И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ II-557, ИДЕНТИЧЕН С ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.557 ПО КК НА ГР. БУРГАС В С.О.“БИЗНЕС ПАРК БУРГАС-1“ Публикувано на :…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ №71, ЕТ.4, АП.13, ГР. БУРГАС; ВАСКО ДИМИТРОВ ТРОНКОВ - УЛ. ПОЛК. Н. БАКЛАНОВ №25, ВХ. В, ЕТ.5, АП.47, ГР. ЯМБОЛ; РАДКА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА - УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №49, ВХ.2, ЕТ.1, АП.2, ГР. БУРГАС; ЙОРДАН…

Прочетете повече