Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобряване на на проект на изменение на ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3241/03.11.2021г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,71 в кв.4а по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр. Бургас и одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.636 по КККР на гр. Бургас. Същият е изложен…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Димитров Димитров, Галина Тодорова Тодорова и Емилия Стефанова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №376, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.42 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Лета Бинкова и Николай Стамов

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ: ЛЕТА СТАМОВА БИНКОВА Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. №112, ВХ.4, ЕТ.4, АП.16 ГР. БУРГАС НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3131/26.10.2021г. на Кмета на Община Бургас за изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание…

Прочетете повече

Съобщение до Аспарух Георгиев Момчилов и Керанка Добрева Никова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №27 ГР. БУРГАС КЕРАНКА ДОБРЕВА НИКОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №5 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3204/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за обнародвано в ДВ съобщение за изработен ПУП-ПУР

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.97 от 19.11.2021г. е обнародвано: -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нови обслужващи…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев - Йовилин Гошев Димитров и Иванка Петрова Димитрова

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДИМИТЪР СЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ: ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР №25 ГР. КАРНОБАТ ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЗЛАТЕН РОГ №112 ГР. ЯМБОЛ ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. №69, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 52 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото на основание чл.26, ал.1…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3336/12.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: основание чл.150 от ЗУТ, във връзка чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава да…

Прочетете повече

Съобщение до Михаил Милушев Христов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИХАИЛ МИЛУШЕВ ХРИСТОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №11 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3056/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече