Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на концесионера „Спорт Бургас център“ АД

СПОРТ БУРГАС ЦЕНТЪР АД ЕИК 205019490   С адрес: гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. "Алцеко" 16, ет. 2, концесионер по Договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. за предоставяне на концесия за извършване на строително-монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) и експлоатация на „Спортен комплекс“, уведомява, че: Считано от 01.09.2023г.…

Прочетете повече

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Разгледани заявления от комисията по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас

1. В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Клуб по конен спорт „ Хан Крум – Бургас“, по реда на Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права“ по чл.24-25, ал.1 от Наредбата на условията и реда на използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Плувен клуб „Бриз", по реда на Раздел III, чл, 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за спортен обект: „Плувен басейн в сградата на Младежки културен…

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №1733/04.07.2017 Във връзка с провеждане на футболна среща се забранява продажба, предлагане и сервиране на алкохолни напитки в заведения и обекти, отстоящи до 500м. от стадион "Лазур"...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1733/04.07.2017   В Община Бургас е постъпило писмо, вх.№24-00-1158/29.06.2017 г. от директора на ОДМВР-Бургас, с което уведомява, че на 06.07.2017 г. от 20.30 часа на стадион "Лазур", в гр.Бургас ще се проведе футболна среща, като моли да бъдат забранени продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в…

Прочетете повече

Спортен лагер за деца на Фондация Реал Мадрид в град Бургас

   Започна записването на деца от 7 до 17 години за първия спортен лагер на Фондация Реалмадрид в град Бургас за месеците юли, август и септември.   Спортният лагер е място, където децата могат да открият нови приятели, да научат нови неща, да развият двигателни качества и технически умения. Стремим се да направим лагера място,…

Прочетете повече