Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕХАБИЛИТАТОР

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място за позиции: РЕХАБИЛИТАТОР Информация за провеждане на процедура за подбор на всички кандидати: Работодател: Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания (ДЦПЛТМУ), гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“ бл. 42,…

Прочетете повече

детегледач

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-1 ж.к. Меден Рудник КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1, т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач" – 1 свободна позиция…

Прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Помощник-учител“ на трудов договор по Проект с Договор №НПОД-БС33.4-005/07.10.2022 по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ 2022 г.

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска” № 26   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО по Проект с Договор №НПОД-БС33.4-005/07.10.2022 по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ 2022 г. за длъжността „Помощник-учител“ на трудов договор * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за…

Прочетете повече

1 щатна бройка специалист в отдел „Устройствено планиране и архитектура“, към Дирекция „Устройство на територията“

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 О Б Я В Я В А 1 бр. свободно работно място по трудово правоотношение, съгласно Кодекса на труда. както следва: 1 щатна бройка специалист в отдел „Устройствено планиране и архитектура“, към Дирекция „Устройство…

Прочетете повече

Сервитьор – 2 бройки

ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следната длъжност: Сервитьор – 2 бройки. Документи за кандидатстване ще се приемат от 26.10.2022 г. до 28.11.2022 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр.…

Прочетете повече

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здра

ОБЯВЛЕНИЕ Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, във връзка…

Прочетете повече

Обява на Централно военно окръжие II степен - Бургас за 19 вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 02 922 38 76   ОБЯВА   Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 (деветнадесет) вакантни…

Прочетете повече