Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас,

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС     За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, находящ се на ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 28, при следните условия:   Минимални изисквания за длъжността: Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър” Професионален опит: минимум 1 година в…

Прочетете повече

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас,

  ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС     За избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, находящ се на ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 28, при следните условия:   Минимални изисквания за длъжността:   Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър”. Професионален опит: минимум 1…

Прочетете повече

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА На длъжност „Детегледач“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 – 1 щатна бройка

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” ОБЩИНА БУРГАС О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА На длъжност „Детегледач“ в Център…

Прочетете повече

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА На длъжност „Детегледач“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5 – 2 щатни бройки

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” ОБЩИНА БУРГАС О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА На длъжност „Детегледач“ в Център…

Прочетете повече

Община Бургас обявява 1 бр. свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С обявява свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“                                                                          Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър специалност – Медицинска сестра, медицински фелдшер професионален опит – не се изисква.…

Прочетете повече

Обява на Военно окръжие II степен за 174 вакантни длъжности за войници в Военновъздушните сили

ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в…

Прочетете повече

Община Бургас обявява 1 бр. свободно работно място по чл. 67, ал. 1, т. 1, съгласно КТ за длъжността "главен експерт-юрист" в Отдел "Здравеопазване и социални дейности" към Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” ОБЩИНА БУРГАС     ОБЯВЛЕНИЕ за 1 бр. свободно работно място в Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ към Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ за длъжността „главен експерт - юрист“   О Б Щ И Н А…

Прочетете повече

Община Бургас обявява свободно работно място по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ на пълен работен ден в „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА"

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас     „Защитено жилище за лица с психични разстройства” гр. бургаС   КЪМ ОБЩИНА БУРГАС   О Б Я В Я В А   СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА…

Прочетете повече

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 70, ал. 1, от КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач" в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ- 2 /ЦНСТДМУ – 2/

  УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики” Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 2, ж.к. Меден Рудник КЪМ ОБЩИНА БУРГАС   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 70, ал. 1, от КОДЕКСА НА ТРУДА…

Прочетете повече