Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ПОЗИЦИЯ: ДОМАКИН - ЧИСТАЧ

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2 8000 гр. Бургас кв. Акациите ул. „Беласица“ № 6 тел. 0879656685 УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМЕСТНИК КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ ОБЯВЛЕНИЕ за СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА позициЯ: ДОМАКИН - ЧИСТАЧ Домакин - чистач в „Център за временно настаняване 1“ гр.…

Прочетете повече

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, АЛ.1, Т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 брой

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. 62 КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, АЛ.1, Т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 брой Минимални…

Прочетете повече

общ работник в Приют за безстопанствени кучета.

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. “Александровска” № 26 ОБЯВЯВА свободно работно място общ работник в Приют за безстопанствени кучета. Място на работа: местност «Пода», Приют за безстопанствени кучета. Специфика на работата: Ежедневно почистване на клетките и хранене на кучетата * Минимални изисквания,…

Прочетете повече

Консултант в енергиен офис

Община Бургас обявява подбор за длъжността Консултант в енергиен офис Място на работа- енергиен офис находящ се в Културен дом НХК, площад „Тройката“ Основни задачи и отговорности: Консултация на граждани по въпроси свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и използването на ВЕИ технологии Водене на кореспонденция по телефон,…

Прочетете повече

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект: „Бъдеще за децата - Социално включване и равни възможности“ по Оперативна програма: Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“     УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А Б У Р Г А С…

Прочетете повече

Детска ясла № 5 „ ЩУРЧЕ“ обявява 1 свободно работно място по трудово правоотношение на основание чл.67. ал.1 от КТ за длъжността: „Общ работник“

ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ ЩУРЧЕ“ Обявява 1 свободно работно място по трудово правоотношение на осн. чл.67. ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.70 , ал 1 и 2 от КТ За длъжността: „ Общ работник“ Изисквания за заемане на длъжността : Минимална образователна степен за заемане…

Прочетете повече

Домашен социален патронаж обявява прием на документи за подбор на длъжност: Шофьор-куриер – 2 работни места.

ОБЩИНА БУРГАС ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Бургас, ул. ”Иван Богоров” № 20, тел./факс: 056/813-464 e-mail: [email protected]   ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0181-C01 по Проект „Грижа в дома в Община Бургас“, Домашен социален патронаж обявява прием на документи за подбор на длъжност: Шофьор-куриер – 2 работни места. Описание на…

Прочетете повече

Община Бургас обявява свободно работно място за длъжността “главен специалист” в Кметство Българово

ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА   свободно работно място за длъжността “главен специалист” в Кметство Българово при общинска администрация на Община Бургас * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: - образователно-квалификационна степен –средно образование; -…

Прочетете повече

Община Бургас обявява свободни работни места за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С                                                                   обявява свободни работни места за…

Прочетете повече