Обявления за конкурси

Обявява свободно работно място за медицинска сестра в яслена група

  ДГ „Брезичка“ Обявява свободно работно място за медицинска сестра в яслена група 1 щатна бройка чл. 67 ал. 1. Във връззка с чл. 70 1 щатна бройка чл. 68 ал. 1 т.3   Необходими документи при кандидатстване 1. Заявление до директора на ДГ Брезичка 2. Документи за придобито образование,…

Прочетете повече

Трудотерапевт“ – 2 работни места.

ОБЩИНА  БУРГАС ДОМАШЕН  СОЦИАЛЕН  ПАТРОНАЖ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ Бургас, ул. ”Иван Богоров” № 20, тел./факс: 056/813-464  e-mail: [email protected]     Във връзка с разширяване на Социална градина за възрастни с деменция „Грижовник“, Домашен социален патронаж Бургас обявява прием на документи за подбор на длъжността:   „Трудотерапевт“…

Прочетете повече

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2024 Г. ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБЯВА   ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2024 Г. ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ         Във връзка с изпълнението на Програмата за управление на Община Бургас за втора година се стартира Стажантска програма за студенти по медицина и здравни…

Прочетете повече

Домашен социален патронаж при Община Бургас обявява прием на документи за длъжността "Рехабилитатор" – 1 работно място.

Община Бургас Договор № BG05SFPR002-2.001-0181-C02 Проект „ Грижа в дома в  Община Бургас“   ОБЯВЛЕНИЕ   ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20               В изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0181-C02 по Проект „Грижа в дома в Община Бургас“, Домашен социален патронаж обявява прием…

Прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г. е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военном...

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, тел. 02/922 3876                  Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г.  е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест)…

Прочетете повече

Община Бургас обявява свободно работно място по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ на длъжност „Детегледач“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5 – 1 щатна бройка

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” ОБЩИНА БУРГАС   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА   На длъжност…

Прочетете повече

Община Бургас обявява свободно работно място по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ на длъжност „Детегледач“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 – 2 щатни бройки

УТВЪРДИЛ: МИХАИЛ НЕНОВ ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” ОБЩИНА БУРГАС   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КОДЕКСА НА ТРУДА   На длъжност…

Прочетете повече

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за длъжност Капитана на кораб.

ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за длъжност Капитана на кораб. Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч.,  до 27.05.2024 г. в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“,…

Прочетете повече

„Общ работник“ в Многофункционална спортна зала "Арена Бургас" - гр. Бургас

„Академика 2011“ ЕАД търси да назначи „Общ работник“ в Многофункционална спортна зала "Арена Бургас" - гр. Бургас Основни дейности и отговорности: - Дейности, свързани с поддържане на складове, работни помещения, прилежащи площи, намиращи се на територията на обекта. - Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни дейности. - Участва в…

Прочетете повече