Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Обявление за свободно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за длъжност "Социален работник"

УТВЪРДИЛ: Диана Саватева за Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас съгл. заповед № 2458/02.09.2021 г.   „Защитено жилище за лица с психични разстройства” гр. Бургас КЪМ ОБЩИНА БУРГАС О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА…

Прочетете повече

Обявление за свободно място по чл.67, ал.1, т.1 от КТ за длъжност "Детегледач"

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики” Община Бургас ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 2, ж.к. Меден Рудник КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1, т. 1, от КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността…

Прочетете повече

Обявление за свободно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за длъжност "Детегледач"

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ При Община Бургас ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-1 ж.к. Меден Рудник КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач" в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ…

Прочетете повече

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ВЪЗПИТАТЕЛ В ДЕТСКИ КЪТ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР   По проект: „Изграждане на детски кът за полагане на почасови грижи за децата на служители на общинска администрация и общински предприятия гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“   ОБЩИНА БУРГАС   ул. „Александровска” № 26  …

Прочетете повече

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните длъжности: Моряк-рулеви и Моряк

ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните длъжности: Моряк-рулеви и Моряк   Моряк-рулеви Изисквания за заемане на длъжността: Образование – средно морско; Валидно свидетелство за правоспособност; Сертификат – Водач на кораб до 40 брт; Плавателен стаж – минимум 3 години. Основни отговорности Подава и приема швартовите, швартова кораба…

Прочетете повече

Община Бургас обявява конкурс на Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ за 1 брой социален работник на непълен работен ден – 4ч. с изнесено работно място гр. Средец

ОБ Я В Л Е Н И Е   Oбщина Бургас в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Обявява конкурс…

Прочетете повече

Централно военно окръжие обявява 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за приемане на военна служба

окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни, или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част, във…

Прочетете повече

Централно военно окръжие обявява 1/една/ вакантна длъжност за приемане на военна служба

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 1/една/ вакантна длъжност за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва: Във в. ф. 28880 - Белене –1 длъжност за офицер.…

Прочетете повече

Централно военно окръжие обявява 3/три/ вакантни длъжности за приемане на военна служба

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 3/три/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), в състава на Военновъздушните сили, както следва: Във в. ф. 24900 -…

Прочетете повече

ОБЩИНА БУРГАС О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността „Психолог“ на пълен работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ» КЪМ ОБЩИНА БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността „Психолог“ на пълен работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»  …

Прочетете повече