Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Обява за прием на документи за подбор на персонал по проект „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги" на следните длъжности: Експерт "Социални дейности" – 6 работни места, Експерт „Правно обслужване“ – 1 работно място.

ОБЯВЛЕНИЕ по проект BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска” № 26…

Прочетете повече

„МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК-ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ“ КЪМ ОТДЕЛ „ПРЕВЕНЦИИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“, ОБЩИНА БУРГАС

Обява за подбор по документи за длъжността „младежки работник-дигитално съдържание“ към отдел „Превенции и младежки политики“, Община Бургас Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Младежки работник-дигитално съдържание“. Позицията се обявява във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „Заедно в подкрепа…

Прочетете повече

Обявява Процедура за определяне на двама външни членове на Одитния комитет в Община Бургас с мандат от три години

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 4212/08.12.2022 г. на Кмета на Община Бургас Обявява Процедура за определяне на двама външни членове на Одитния комитет в Община Бургас с…

Прочетете повече

Военно окръжие II степен набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС гр. Бургас, 8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046   Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв във…

Прочетете повече

„ДЕТСКИ УЧИТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТСКИ УЧИТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Детски учител“. Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на…

Прочетете повече

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНТОР“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНТОР“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Образователен ментор“. Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на…

Прочетете повече

„ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Помощник-възпитател“ Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца…

Прочетете повече

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ на половин работен ден в „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМЕСТНИК КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” ОБЩИНА БУРГАС „Защитено жилище за лица с психични разстройства” гр. бургаС КЪМ ОБЩИНА БУРГАС О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1, т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ на…

Прочетете повече

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати: Социален работник – 1 работно място, Детегледач – 3 работни места, Хигиенист – 1 работно място, Работник поддръжка – 1 работно място.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас, обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, във връзка с утвърдената процедура за подбор. Работните места са разкрити във…

Прочетете повече