Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Обява за 1 свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността: „ Работник- кухня“ в ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ ЩУРЧЕ“

ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ ЩУРЧЕ“ Обявява 1 свободно работно място по трудово правоотношение на осн. чл.67. ал.1 от Кодекса на труда За длъжността: „ Работник- кухня“ Изисквания за заемане на длъжността : Минимална образователна степен за заемане на длъжността – средно образование Професионален опит – 1 година Да е…

Прочетете повече

Обява за 1 свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „ Медицинска сестра в ясла “ в ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ ЩУРЧЕ“

ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „ ЩУРЧЕ“ Обявява 1 свободно работно място по трудово правоотношение на осн. чл.67. ал.1 от Кодекса на труда За длъжността: „ Медицинска сестра в ясла “ Изисквания за заемане на длъжността : Минимална образователна степен за заемане на длъжността – бакалавър Специалност – медицинска сестра, акушерка…

Прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС по документи и събеседване за „Трудов посредник“ на трудов договор за срок от 01.02.2022 г. до 30.06.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   за длъжността „Трудов посредник“ по Дейност 4   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска”…

Прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС по документи и събеседване за „Мениджър на случай“ на трудов договор за срок от 01.02.2022 г. до 30.06.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   за длъжността „Мениджър на случай““ по Дейност 4   О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска”…

Прочетете повече

Oбявява свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   обявява свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“     Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър специалност - Медицинска сестра, медицински фелдшер професионален опит – една година.…

Прочетете повече

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач"

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-1 ж.к. Меден Рудник КЪМ ОБЩИНА БУРГАС   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, ал.1, т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "детегледач"  …

Прочетете повече

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните длъжности: „Сервитьор“ и „Готвач“

ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните длъжности: „Сервитьор“ и „Готвач“. Документи за кандидатстване ще се приемат от 10.01.2022 г. до 21.01.2022 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас,…

Прочетете повече

О Б Я В А ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В А ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на ДГ „Пинокио”; Директор на ДГ „Славейче”; Директор на ДГ „Делфин”; Директор на ДГ „Синчец”; Директор на ДГ „Звездица”; Директор на ДГ "Пламъче"; Директор на ДГ „Раковина“; Директор на ДГ “Райна Княгиня“; Директор на ДГ „Веселушко“ Директор…

Прочетете повече

Детска ясла №3 обявява 1 свободно работно място по трудово правоотношение -На основание чл. 67 ,ал 1 от КТ

Детска ясла №3 Обявява 1 свободно работно място по трудово правоотношение - На основание чл. 67 ,ал 1 от КТ   За длъжността : „ Педагог" Изисквания за заемане на длъжността : .Област на дейност - „Здравеопазване„ Цел на длъжността : отглеждане , възпитание и обучение на деца от 1…

Прочетете повече