ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2023 Г. ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩ-НО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 19 Юни 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

ОБЯВА

ЗА

СТАРТИРАНЕ НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2023 Г. ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Във връзка с изпълнението на Програмата за управление на Община Бургас за втора година се стартира Стажантска програма за студенти по медицина и здравни грижи. Целта е запознаването на бъдещите медицински специалисти с организацията и осигуряването на здравно обслужване в детските и учебни заведения на територията на Община Бургас.

Осигуряването на устойчива подкрепа за развитие на младите медицински специалисти на Бургас, чрез създаване на възможност за стажуване би отговорила адекватно на предизвикателство да бъдат осигурени необходимите здравни специалисти за нуждите на Общинската здравна система .

Отчитайки тази възможност Община Бургас, съвместно с Факултетите по „Обществено здраве“ и „Медицина“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ разработи и финансира стажантска програма за студенти по медицина и здравни грижи от специалностите – „Лекар“; „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“ в системата на „Детско и училищно здравеопазване“.

Стажът ще бъде през летните месеци 01.07 – 31.08.2023 г. за срок не по-малък от един месец. Възнаграждението на стажуващите ще бъде в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на медицински специалист в „Детско и училищно здравеопазване“.

От стажантската програма могат да се възползват всички студенти от посочените специалности, подали Заявление по образец с приложено към него Уверение, издадено от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за завършен 2( за медицински сестри), 3 или 4 курс(за лекарски асистенти и лекари).

За допълнителни въпроси, желаещите могат да се обръщат към г-жа Мария Динкова – старши експерт „Здравеопазване“ в отдел „Здравеопазване и социални дейности“ Община Бургас, тел. 056/860920, e-mail: [email protected] или към г-н Даниел Борисов – главен експерт – юрист в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, тел. 056/842 076, e-mail: [email protected].

Места за стажуване: здравни кабинети към детски градини; самостоятелни ясли и яслени групи към детски градини.

* Място за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

Изготвил:

Мария Динкова

ст. експерт „Здравеопазване“

Файлове:

заявление.docx

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 982 Последна промяна: 15:44:46, 19 юни 2023