Одобрени проекти

Проект: "Благоустрояване на градската градина на Българово, прилежаща към северната страна на читалищната сграда"

Описание и на проекта: Да се реконструира и благоустрои зелена площ с многогодишна растителност и да се превърне в любимо място за отдих и културни преживявания на хората
Източници на финансиране: Общински бюджет и труд (от страна на кандидатa.

Проект: "Благоустрояване на пространството пред склада на фирмата в с. Маринка, общ. Бургас, ул. "Петрова нива" в участъка между кръстовището с ул. "Христо Смирненски"

Описание на проекта: Почистване и озеленяване на площи.
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: "Доизграждане на недовършената рампа за хора с увреждания пред сградата на дирекцията"

Описание на проекта:
- Облицовка на стълбище и рампа за хора с трайни увреждания
- Изработка и монтаж на алуминиева рамка и козирка от поликарбонатна смес
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: "Ремонт на оградните елементи на училището и затревяването на съществуващите площи към оградата"

Описание на проекта: Подобряване на външния облик на двора на ОУ „Братя Миладинови" и обезопасяването им, чрез ремонт на оградните елементи и затревяване на съществуващите площи към оградата, което ще допринесе за изграждане на благоприятна околна среда.
Източници на финансиране: Общински бюджет и вноска на кандидатстващите.

Проект: "Подравняване двора на детската градина и поставяне на мека външна настилка, подходяща за малки деца"

Описание на проекта: Изравняване на терен на игрище и полагане на специална, подходяща каучукова или друг вид мека настилка.
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: „Ремонт на оградата на детската градина"

Описание на проекта: Ремонт на оградата на ЦДГ „Брезичка" с цел подобряване безопасността на работа в детската градина и подобряване на външния облик.
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: "Реновиране и адаптация за достъпност на участък от ул. "Хан Аспарух", намиращ се пред сгради с номера 39 и 41"

Описание на проекта: Подобряване проходимостта за живеещите в непосредствена близост семейства, както и на поток от граждани - майки с колички, възрастни и др. ползващи ул. „Хан Аспарух" за достигане до Морската градина. Подобряване възможността за ползване на тротоара от хора с увреждания, чрез извършване на необходимото скосяване.
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: "Благоустрояване на междублоковото пространство между бл.78 и бл. 79 и новопостроения търговски център "Сити""

Описание на проекта:
- Преасфалтиране на площадка;
- Направа на два пешеходни подхода;
- Почистване и заравняване на предблокови пространства;
- Поставяне на оградни елементи;
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: "Благоустрояване на пространството, намиращо се между физкултурния салон и западната ограда на гимназията"

Описание на проекта:
- Поставяна на пейки
- Оформяне на алея за пейките
- Затревяване на терена с подходяща растителност
- Почистване и окопаване
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.

Проект: "Изграждане на детска площадка със съоръжения за игра"

Описание на проекта: Изграждане на детска площадка със съоръжения за игра.
Източници на финансиране: Общински бюджет и съфинансиране от страна на кандидатa.