ОП “МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР“

Информация

Адрес на управление: гр.Бургас, к-с „Меден Рудник“ ул."Апостол войвода" 15
E-mail: [email protected]
Интернет страница:  https://yicburgas.bg//

Предмет на дейност:

- Провеждане на политиката на Община Бургас в областта на младежките дейности;

- Изпълнява стратегията на Община Бургас в областта на младежка политика за постигане на демографските приоритети на Общината;

- Съдейства за развитието на гражданското общество в лицето на младите хора, при зачитане и упражняване на секторните младежки политики, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на Община Бургас;

- Поддържа и развива местното младежко самоуправление в лицето на ученически съвети, студентски съвети и местни младежки организации, и други неформални младежки обединения;

- Насърчава международното сътрудничество в рамките на младежкия сектор, като може да има ролята на домакин на международни дейности, да участва в по-широки международни рамки за сътрудничество и да прилага и разпространява добрите практики на организации като Съвета на Европа, Европейския съюз, Организацията на обединените нации (ООН) и др.;

- Предоставя възможности за провеждане на културни прояви и инициативи с международно, национално, регионално и общинско значение, както и условия за създаване на качествено и разнообразно културно съдържание, подпомага дейността на клубове, клубни обединения, школи и любителски състави в сферата на културата;

 

КОНТАКТИ
Адрес за кореспонденция: гр.Бургас, к-с „Меден Рудник“ ул."Апостол войвода" 15
Мария Салабашева
Директор на ОП "Международен младежки културен център"

 

ОП "Международен младежки културен център" стопанисва и управлява:

  •  Международен младежки център

гр. Бургас, к-с „Меден Рудник“ ул."Апостол войвода" 15
тел.: 0885566781
E-mail: [email protected]
Интернет страница:  https://yicburgas.bg//

  • Младежки културен център Бургас

гр. Бургас, ул. „Гладстон“ 39
е-mail: [email protected]
Интернет страница: http://www.mladite.eu