ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

ОП "Общински имоти"

Адрес: Бургас, ул."Шейново" 24
Директор: Тина Писарова
Email: [email protected]
Телефон: 056/ 84 08 01; 056/84 32 86; 056/ 84 13 57; 0886/62 68 87
Работно време: 8.00-17.00ч.

Предмет за дейност: 

ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас за поддържане и ремонт на общински сграден фонд - жилищни и нежилищни имоти, съоръжения на техническата инфраструктура, елементи на градското обзавеждане и други обекти, предадени за управление на предприятието.

Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.

Съставяне и поддържане на картотека на нуждаещите се лица и семейства от социални жилища и от жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, които отговарят на условията на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ), приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6 от Протокол №29/17 и 18.12.2009 г.

Имоти, управлявани от ОП"Общински имоти", Община Бургас
1. Нежилищни имоти;
2. Спортни имоти;
3. Жилища;
4. Пристанища;
5. Дворни места
6. Временни обекти по § 17 от ЗУТ;
7. Декоративни храсти и дървета.

За повече информация посетете страниците на ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ": http://imoti.burgas.bg/