Отчети 2016-2019

Размер на шрифта: A A A Назад
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ…

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮНИ 2019 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за…

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ…

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС 2015-2019

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   ГРАДСКА СРЕДА Ключов приоритет 1: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, ПРЕДЛАГАЩА СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ВСИЧКИ                     I.   Реконструкция и обновяване на Пешеходна зона ул. "Богориди" и прилежащи улици. В рамките на проекта са…

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ…

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2018 Г. – М. МАЙ 2019 Г.

ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ изх.№ 61-00-164/23.07.2019 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ   УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет…