ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮНИ 2019 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 8 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮНИ 2019 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Ето защо и на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. юни 2019 г. – м. декември 2019 г., както следва: 

Файлове:

ОТЧЕТ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 923 Последна промяна: 16:52:47, 09 април 2021