Отчети 2020-2023

Размер на шрифта: A A A Назад

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2020 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

ОБЩИНА БУРГАС 8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256 www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]                         ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА       № 61-00-66/12.02.21 г.                     ПРЕДСЕДАТЕЛ…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2020 Г. – М. ЮНИ2020 Г.

ОБЩИНА БУРГАС 8000 Бургас, ул."Александровска" № 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256 www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]     ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА    изх.№61-00-323/14.09.20                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС   Копие до: Председателите на Групи общински съветници     УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ…

Прочетете повече