Отчети 2020-2023

Размер на шрифта: A A A Назад

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС ЗА ПЕРИОДА М. ФЕВРУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

61-00-64/26.01.2024 г. ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС Адв. МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация представям на Вашето внимание отчет за изпълнението на решенията на Общински…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС 2019-2023

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. БУРГАС УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на програмата за управление за срока на мандата 2019-2023 г. Целият изминал четиригодишен период беше белязан от безпрецедентни събития – пандемията от Ковид-19 и продължилата две години политическа криза, развила се на…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. АВГУСТ 2022 Г. – М. ЯНУАРИ 2023 Г.

Изх. № 61-00-106/31.03.23 г. ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС Копие до: Председателите на Групи общински съветници УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2022 Г. – М. ЮЛИ 2022 Г.

Изх. № 61-00-277/02.09.2022 г. ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС Копие до: Председателите на Групи общински съветници   УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. СЕПТЕМВРИ 2021 Г. - М. ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

изх. № 61-00-57/09.02.2022 г. ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС Копие до: Председателите на Групи общински съветници УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2021 Г. – М. ЮЛИ 2021 Г.

ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА изх.№61-00-320/24.09.21 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС   Копие до: Председателите на Групи общински съветници     УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,    

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2020 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

ОБЩИНА БУРГАС 8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256 www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]                         ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА       № 61-00-66/12.02.21 г.                     ПРЕДСЕДАТЕЛ…

Прочетете повече

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2020 Г. – М. ЮНИ2020 Г.

ОБЩИНА БУРГАС 8000 Бургас, ул."Александровска" № 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256 www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]     ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА    изх.№61-00-323/14.09.20                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС   Копие до: Председателите на Групи общински съветници     УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ…

Прочетете повече