ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. СЕПТЕМВРИ 2021 Г. - М. ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до:

изх. № 61-00-57/09.02.2022 г.

ДО

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Копие до:

Председателите на Групи общински съветници

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

Ето защо и на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. септември 2021 г. – м. декември 2021 г., както следва:

Файлове:

ОТЧЕТ
Номер: ОТЧЕТ
Дата: 11.02.2022 / 15:58

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 502 Последна промяна: 15:59:17, 11 февруари 2022