ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2020 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Публикувано на:
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256
www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]

                       

ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА       № 61-00-66/12.02.21 г.                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Копие до:
Председателите на Групи общински съветници

 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Файлове:

ОТЧЕТ
Номер: ОТЧЕТ
Дата: 12.02.2021 / 16:31

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 661 Последна промяна: 21:57:45, 12 февруари 2021