Открита сцена "Охлюва"

Открита сцена "Охлюва" се намира до Културен център "Морско казино". Разполага с около 300 седящи места и възможност за голям брой правостоящи. Осигурени са подходящи условия за провеждане на разнообразни културни мероприятия - дневни и вечерни концерти, детски прояви, спектакли и други. Откритата сцена разполага с две гримьорни, към нея е изградена платформа за достъп на хора в неравностойно положение.