ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад

Указ на президента

Централна избирателна комисия

Заповеди на кмета

Покани за консултации

Разяснителна кампания

График за обучения на СИК в Община Бургас

Избирателен списък

Изборни книжа

Списък на заличените лица

Справка за адрес на секция

Електронни услуги

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Важни съобщения