ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Социална програма за подпомагане с хранителни продукти на най-уязвимите в Бургас. Освен топла храна, услугата включва и почистване на дома, медицински преглед, измерване на кръвно налягане и други социални и здравни дейности.

По програмата могат да кандидатстват възрастни и самотни хора, над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания.

Попълнени заявления се подават на електронната поща на Домашния социален патронаж: [email protected] или на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20.

Подробна информация за програмата и образец на заявлението може да намерите на интернет страницата на Домашен Социален Патронаж.