План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027

Размер на шрифта: A A A Назад

Приложение, което представя Проекти, включени в програмата за реализация:

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fa59ce491eb849b18af02c6445773971