План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027

Размер на шрифта: A A A Назад

Приложение, което представя Проекти, включени в програмата за реализация:

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fa59ce491eb849b18af02c6445773971

Методически указания

Работна група за подготовка на План за интегрирано развитие на община Бургас /ПИРО/ за периода 2021 -2027г.

Анкета във връзка с разработване на план за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027

Покана за обществено обсъждане

Предложете проектни идеи за план за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021 -2027г.

Предложения за приоритетни зони за въздействие на община Бургас до 2027 г.

ПРОЕКТ на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 г.

Съобщения

Изготвени документи

Постъпили проектни идеи

План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027 г. / Одобрен с Решение РЕШЕНИЕ по т.2 / Протокол №28 (30.11.2021)