Побратимени градове

ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ- ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ (ОБЗОР)

Висока оценка за общината е интересът към установяване на приятелски взаимоотношения  с държави от различни региони. През последните 10 години интересът става по-голям като предложенията се отправят както от конкретни общини, така и по линия на чуждестранните посолства и почетни консулства, ситуирани в България.

Целта на побратимяването е взаимното разбирателство, приобщаване, стимулирането на културното многообразие, развиването на възможности за различни активности,  обмен на практики, реализиране на съвместни проекти.
Идеята  е да се установят  устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество в различни сфери. Резонно не всички партньори на Община Бургас са активни по всяко време, обусловено е от различни фактори, с регионален и международен характер.
 
Всяка кандидатура има аргументи от географско, икономическо, дипломатическо или друго естество. Основният мотив винаги е установяване на приятелски взаимоотношения, демонстриране на добра воля и желание за сътрудничество.
Побратимяването  е отлична основа за задълбочаване на взаимоотношения между два града. Този регионален принцип за сближаване е по- целенасочен и би могъл да се моделира според конкретните нагласи и сфери на взаимен интерес. Един общ анализ на взаимоотношенията на Община Бургас показва, че основните области на взаимодействие, които се формират, са културата, икономиката и образованието.
Обмяната на опит за успешни практики е ключов момент в развитието на взаимоотношенията на Община Бургас с нейните побратимени градове.

Сред първите побратимени на  Бургас  градове  са Краснодар и Вологда.  В чест на създадените приятелски  взаимоотношения през 80-те години на миналия век, Централният универсален магазин  е кръстен  „Краснодар“ , както и пазара около него, а в руския  град са именувани улица  и ресторант “Бургас“. Осъществени са различни активности през годините - визити, форуми, културни събития. Бургас има контакти и с Когалим, ОМСК, Оренбург, като през 2018 г. подписа меморандум за сътрудничество с Ярославъл. Изключително активна е комуникация между двата града до военния конфликт между Русия и Украйна. Особено голям принос в задълбочаване на взаимоотношенията има намиращото се в Ярославъл българо-руско дружество „Шипка“. Осъществени са разнообразни  културни събития в рамките на това партньорство. В двата града са гостували изложби, танцови състави, артисти. Реализирани са съвместни икономически форуми. Гостували са на размени начала детски школи, творчески състави и преподаватели. Традиционно представители на Ярославъл, взимат участие в Дни на Русия в Бургас, както  и български творци – в празника на Ярославъл и в други културни събития и фестивали. Поради усложнената международна обстановка тези контакти в момента не са активни.

От преди десетилетия са отношенията на Бургас с беларуския град Гомел. Десет години след подписването на договор за побратимяване, през 2008 г. той е подновен официално по искане на двете страни. Реализирани са икономически форуми и културни събития.

Дългогодишни  добри и ползотворни взаимоотношения има Бургас с Александруполис, Гърция. Двата града са се побратимили в края на 90-те години. С Александруполис, както и с  друг град на съседна  държава - Ялова, Турция, са провеждани разнообразни активности на регионален принцип. Установени са връзки на различни нива, които продължават функционират.

Особено екзотично за медии и обществеността е прието побратимяването с китайския град Янтай  на 7 октомври 2004 година. Това се случва след кореспонденция и визита на представители на ръководството на Янтай. През последните 2 години е заявен интерес за активиране на взаимоотношенията между двата града.

Въпреки че ни делят десетилетия от подписването на документ за партньорство с унгарския град Мишколц, и  до днес особено активно е сътрудничеството в областта на образованието. Всяка година се осъществява размяна на ученически групи между двата града.

В по-новата история на Бургас  е подписан договор за побратимяване с Риека, Хърватска. Датата е  ноември 2008 г. Осъществявани са  съвместни проекти, с подкрепата на европейски програми. Организирани са бизнес форуми, визити, инициативи, стимулиращи туризма между двата града. Основните посоки, които биха могли да се използват като допирни точки за  партньорства са, че двата града са пристанищни,  с туристически профил. Риека, както и Бургас, има амбицията да се развива и като образователен център и атрактивно място за високотехнологичен бизнес.

С изключително важно и стратегическо значение е подписването на меморандум за побратимяване с грузинския град Батуми. Сближаването на двата града се осъществява покрай инициативата „Черноморски Еврорегион“. Перспектива за развитието на икономическите взаимоотношения между двата града е наличието на фериботна линия Бургас - Батуми. Двата града са били партньори по различни проекти. Реализирани са интригуващи културни събития. Бургас е посещаван от грузински туристи. Развиват се и търговските взаимоотношения,

Бургас и Брашов правят първи постъпления за задълбочаване на връзките между двата града  през 2012 г. Пет години по-късно намеренията им са официализирани.
Бургас и Брашов имат много идентичен икономически профил, свързват ни и близки приятелски отношения, което е отлична основа за успешно сътрудничество. Осъществени за културни програми и бизнес визити.
 
В края на 2021 г. Бургас подкрепя с подпис намеренията си да си сътрудничи  с южнокорейския  град Улсан. Интересът и от двата града е голям и е подкрепен с активна кореспонденция. Осъществени са и визити в Бургас.
Улсан е седмият по големина град в Южна Корея, с население от над милион души. Определят го като водещия индустриален център на страната. Улсан е известен с продуктите на своето автомобилостроене и корабостроене. Той е корпоративната база на индустриалния гигант Хюндай.
Също като Бургас, Улсан е морски пристанищен град. От 10 години съществува топла връзка помежду им. Бургаска делегация посети Улсан през 2017 г.
В Бургас се преподава корейски език като избираем предмет вече  в 13 паралелки. Въпреки трудностите, предизвикани от Ковид епидемията във всички сфери на живота, делегация от Улсан, водена лично от кмета на града Сонг Чул Хо, посети днес Бургас, за да бъде надградено започнатото и да се премине към следващи стъпки на сътрудничество, изразяващи се в конкретни икономически, културни и други проекти.

При безпрецедентни условия през април 2022 Бургас се побратими с украинския град Николаев на официална  онлайн  церемония. Кметът на Николаев подписа символично документа от скривалището, където администрацията работи заради войната. Бургас оказа огромна подкрепа на хиляди украински граждани след началото на конфликта и до днес.

Същата година 2022, Бургас финализира  преговорите и подписа договор за побратимяване с дългодишния си приятелски град Павлодар в Казахстан. Забавянето на процедурата  бе в следствие на  епидемията от КОВИД-19 и други обективни фактори. 
Побратимяването между Бургас и Павлодар ще отвори нови възможности за сътрудничеството в областта на икономиката, културата и образованието.
Връзките между Казахстан и България са много силни и  Павлодар приема Бургас като важен партньор от региона на Югоизточна Европа. 
В Павлодар живее най-голямата българска общност в Казахстан, която наброява повече от 300 души. Тя се е формирала преди повече от 100 години. Павлодар има голям икономически потенциал и подписаният меморандум ще спомогне за развитието на двата града.
Според клаузите на меморандума Бургас и Павлодар ще си сътрудничат в търговско-икономическата, научно-техническата и културно-хуманитарната област.
Двете страни ще работят за развитието на производствените връзки и стопанската дейност.
Предвижда се още провеждането на съвместни конгреси, бизнес срещи, участия в изложения и панаири в Павлодар и Бургас.
Сътрудничеството между двете страни ще обхване и образователната сфера, при което ще се акцентира върху развитието на връзките между учебните заведения.
Културата, туризмът и спортът също влизат в обхвата на сътрудничеството между Бургас и Павлодар, които ще си съдействат за обмен между творчески колективи, участия в спортни и младежки мероприятия.
Специален акцент в двустранните отношения ще е сътрудничеството в IT сферата  и високите технологии.

Меморандум за разбирателство между Бургас и полския град Гданск е подписан на 13 юни 2023 г. На подписването му  присъстваха  тогаващният ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Магдалена Миткова, директорът на КОЦ – Бургас проф. Христо Бозов, както и посланика на България в Полша  Н. Пр. Маргарита Ганева. В състава на делегацията  от полска страна  присъстваха представители на висшите училища в Гданск и бизнес организации.
Международните летища в Бургас и Гданск позволяват изключително бърз достъп  от два часа разстояние между двата града. Взаимоотношенията между двата града имат за цел развитието на науката и подпомагането на културата.
Сътрудничеството  цели основно обмяна на добри идеи и споделяне на опит в работата с Европейските институции и как това би могло да помогне за регионални проекти.
Основният фокус в сближаването между двата града е създаването на обмен между младите генерации сред научните и изследователските среди.
За развитието на туризма в двата града е много важна целогодишна директна връзка Бургас – Гданск.
Освен Меморандума за разбирателства между Бургас и Гданск, се подписаха и споразумения между български и полски университети. Така бургаският Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще си партнира с Медицинския университет в Гданск. Маршалът на Поморска област Лешек Бонна подписа споразумение за сътрудничество с Асоциация на българските черноморски общини. Реализирана е изложба ‘От море по море‘‘.

Нови хоризонти за партньорства
Бургас е град, отворен към партньорства, които биха били полезни при реализирането на различни инициативи, развиващи потенциала на града. Бургас е многолик и модерен град, който търси устойчивост и  в международните връзки. В съвсем кратък срок, до няколко месеца, предстои побратимяване със Старие место, Братислава, Словакия.
Между Бургас и Братислава съществуват множество прилики и съответно потенциал за партньорство, особено в посока установяване на транспортни връзки с голям потенциал и задълбочаване на икономическите взаимоотношения. Представители на бизнеса от двата града също заявяват интерес към реализирането на общи проекти.

Пристанищният аржентински  град Комодоро Ривадавия и американският град Ню Орлианс, с които също  е проведена  комуникация, са сред бъдещите побратимени градове.

Важно е да се подчертае, че голям принос и важно място в развитието на отношенията с побратимени и приятелски градове имат почетните консули на различни държави, които също подпомагат и инициират връзки между Бургас и чуждестранни градове.

В Бургас има разкрити консулства на Австрия, Беларус, Грузия, Естония, Румъния, Русия, Украйна,  Южна Корея.
 

ГР. НИКОЛАЕВ, УКРАЙНА

Герб Николаев

Николаев или Миколаев е град в Южна Украйна , административен център на Николаевска област. Николаев е  главният корабостроителен център на Черно море, както и  важен транспортен център на Украйна  с морско, търговско и речно пристанище, магистрален и железопътен възел и летище.

Едно от най-големите предприятия в града е Николаевската фабрика, която е специализирана за производство на алуминий.

В допълнение към тежката промишленост, градът има и  развита хранително-вкусова промишленост. Николаев е един от лидерите на украинския аграрен пазар.

Голяма част от землището на Николаев се състои от красиви паркове. Парк Перемохи (Победа) е голям парк на полуострова, северно от центъра на град Николаев, от северната страна на река Инхул .

В Николаев има няколко университета -  Национален университет по корабостроене „Адмирал Макаров” (водещ университет по корабостроене в Украйна), Черноморски държавен университет „Петро Могила” , Николаевски национален университет „Сухомлински” и Николаевски държавен аграрен университет.

Население: 506 381 души

ГР. УЛСАН, ЮЖНА КОРЕЯ

Герб Улсан

Улсан е седмият по големина град в Южна Корея с население от над милион души. Определят го като водещият индустриален център на страната. Улсан е известен с продуктите на своето автомобилостроене и корабостроене. Градът е корпоративната база на индустриалния гигант Хюндаи.

Също като Бургас, Улсан е морски пристанищен град. Над 10 години съществува топла връзка помежду им. Бургаска делегация посети Улсан през 2017 г. В града се преподава корейски език като избираем предмет във вече 13 паралелки. Въпреки ограниченията, наложени от К-19, делегация от Улсан, водена лично от кмета на града  Сонг Чул Хо , посети днес Бургас, за да продължи комуникацията и да се премине към следващи стъпки на сътрудничество, изразяващи се в конкретни икономически, културни и други проекти.

ГР. ЯРОСЛАВЪЛ, РУСИЯ

Герб Ярославъл

Ярославъл е част от популярния туристически маршрут в Русия – т.нар Златен пръстен, който включва ред средновековни градове, разположени на североизток от Москва, включително Сергиев Посад, Переславъл Залески, Ростов, Кострома, Иваново, Суздал, Владимир и други.

През последните години Ярославъл и по-специално градската управа работят усилено в насока развитието на селището като популярна и харесвана туристическа дестинация. През 2005 година историческият център на Ярославъл бе включен в списъка на ЮНЕСКО със световното културно наследство. Историческата част на града е разположена на мястото, където река Которосъл се влива в емблематичната за Русия Волга.

Ярославъл е център на едноименната руска област, разположена в централната част на Русия. Самият град е основан на 2 август 1010 година, а според преброяване от 2006 година населението му е 603.7 хил. души. Цялото селище е разположено на площ от 205.37 кв. км., като се намира на 282 км североизточно от Москва. Ярославъл се разпростира по двата бряга на река Волга и се счита за едно от най-красивите населени места не само по нейното течение, но и в цяла Русия.

Историята на Ярославъл започва още през ранния 11 век, като се смята, че основоположник на селището е Ярослав Мъдри, който иска да осигури защита на Ростов от север. Най вероятно до този момент по тукашните земи са живяли представители на угро-фински народности.

Днес Ярославъл се счита за крупен промишлен център: в него се намира първият в света завод за синтетичен каучук, има нефтопреработващ завод, заводи за автомобилни гуми, за двигатели, за ремонт на електровози, електромашиностроителен и корабостроителен завод. Едновременно с това Ярославъл е важен транспортен възел, като тук се пресичат много основни пътища за страната, а нас самата Волга са изградени цели два моста.

Сред най-запомнящите се забележителности на Ярославъл са неговите църкви и катедрали.

ГР. ГДАНСК, ПОЛША

Герб

Град Гданск, с население от 464 000, е разположен в северна Полша и е важен икономически, културен и туристически център в региона.

Градът има впечатляваща история, простираща се векове назад. Още през Средновековието, той става важен търговски и пристанищен център. Излазът му на Балтийско море, го прави важна врата към Европа и един от най-значимите членове на Ханзейската лига – съюз на гилдии и градове в Северна Европа и своеобразен предшественик на ЕС.

През ХVІІІ и ХІХ век, Гданск играе важна роля в историята на Полша като център на борбата ѝ за независимост. През XX век в града се ражда свободната синдикална организация "Солидарност", и той се превръща  в символ на съпротивата срещу тоталитаризма и борбата за демокрация.

В днешни дни, Гданск отново разполага със силна икономика и промишленост, чиито основни отрасли са корабостроенето, химическата индустрия, машиностроенето и електрониката . Пристанището на града продължава да е ключово за региона и Европа.

Със своите три университета и различни научно-изследователски центрове за информационните технологии и иновациите, Гданск предлага  разнообразни възможности за развитието и директна подкрепа на високотехнологични компании, технологични паркове и стартъпи.

Туризмът и културата също играят значителна икономическа роля в Гданск. Градът привлича посетители със своите красиви плажове, исторически забележителности и богата култура. Историческият му център е защитен от ЮНЕСКО и предлага уникална комбинация от средновековна архитектура, чар и морска атмосфера.

ГР. ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Герб

Град Павлодар, с население от 361 263 души, е разположен в сърцето на Казахстан и е привлекателна дестинация със своята уникална култура и природни красоти. Разположен на брега на река Иртеш и заобиколен от планини и езера, градът разполага се гордее със своите зелени пространства и паркове, които предлагат идеални възможности за релаксация и отдих.

През XIX век, Павлодар става част от Руската империя и се развива като важен търговски и промишлен център. Стратегическото му положение го превръща във важна търговска врата към Азия.  През XX век, става важен център за производство на въглища и енергия.

След разпадането на Съветския съюз през 1991 г., Павлодар продължава да се развива като важен промишлен център в независимата Република Казахстан. Градът играе значима роля в икономиката на страната, особено в областите на енергетиката, селското стопанство и нефтопреработката. 

В днешни дни, Павлодар продължава да се развива като съвременен и динамичен град, съчетаващ богата история и модерна инфраструктура. С растящата си икономика и модерната си инфраструктура, той привлича инвестиции и предоставя възможности за бизнес и заетост. Разполага и с разнообразни търговски и развлекателни центрове, ресторанти, хотели и спортни съоръжения, които обогатяват живота на местното население и привличат многобройни посетители.

ГР. РИЕКА, ХЪРВАТСКА

ГР. РИЕКА, ХЪРВАТСКА

Риека (на хърватски: Rijeka, в превод река) е град в западната част на Хърватия. Населението му наброява 144 043 души през 2001 г. Тук е главното пристанище на страната.
Основното население от 7-8 век до днес са хърватите. Градът е основан от римляните или дори по-рано.
Стратегическо разположение на Риека като пристанище - входна врата към Средна Европа, го прави примамлива цел за много владетели и през вековете е имал доста често сменящи се управници - австрийци, французи, унгарци, италианци, чак до 1947 г., когато градът е върнат на Хърватия в рамките на бивша Югославия.
Днес Риека е търговско-промишлен център с голямо културно-историческо наследство. Пристанището е свързано с автомагистрала и железопътна линия през столицата Загреб с важни градове от Средна Европа - Виена, Будапеща, други столици и градове държавите от Европейския съюз. В града са най-големите корабостроителница и нефтена рафинерия на Хърватия.
Риека е богата с доста културно-архитектурни забележителности. Градът е неразривно свързан с най -печелившата индустрия в Хърватска - туризма. Още през 18 век благородници, търговци, земевладелци и висши чиновници от Австрийската империя имат своите морски вили в селищата на юг и север от града.
www.rijeka.hr/en/

ГР. БРАШОВ, РУМЪНИЯ

ГР. БРАШОВ, РУМЪНИЯ

Брашов (на румънски: Brașov, на унгарски: Brassó, на немски: Kronstadt) е град и административен център на окръг Брашов,Трансилвания, Румъния. Населението е 253 200 (2011). От 23 август 1950 г. до 1960 г. градът се е наричал Сталин.
През първата половина на 15 век в града е основан български квартал "Шкеи" (на унгарски: Bolgarszeg, "български кът"). Заселници са българи-строители в града, а впоследствие нараства от търговци и български бежанци.
В немската гимназия в града е учил Васил Априлов. В Брашов е издаден "Рибният буквар" на Петър Берон. Сред най- известните туристически обекти са "Черната църква", построена през 1383 г., реконструирана през 1477 г.,Църква Св. Николай от 14 век, туристическият комплекс "Пояна Брашов" , разположен в планината над града, замъкът "Бран", легендата за който гласи, че е принадлежал на прочутия граф Дракула (Влад Цепеш).
http://www.brasov.ro/

ГР. РОТЕРДАМ, ХОЛАНДИЯ

rotterdam

Гр. Ротердам е вторият по големина град в Холандия, част от метрополиса Рандстад.
Разположен е в провинция Южна Холандия, на един от ръкавите на река Маас. Населението на общината е 588 718 души (1.1.2006). Първото споменаване на града е през 1282 г. На 14 май 1940 г. е бил тежко бомбардиран от германската авиация. Сред малкото оцелели от бомбардировката старинни сгради са кметството и катедралата "Св. Лаврентий". В Ротердам има много заводи за кораби, самолети, електротехника, нефтопродукти, химикали, хранителни продукти.
Пристанището на Ротердам е второто по големина в света след това на Шанхай. Разположено е в делтата на р. Рейн и обслужва обширен хинтерланд. Неговият аванпорт Хук ван Холанд е достъпен за големи океански кораби.

 http://rotterdam.nl/

ГР. ЯЛОВА , ТУРЦИЯ

jalova logo

Град Ялова е столица на провинция Ялова в Турция и е с население около 70 000 души. Разположен е в югоизточната част, на Мраморно море, на около 24 морски мили от Истанбул. Градът е известна туристическа дестинация, като голяма част от туристите, които го посещават, са от Истанбул и региона.

КМЕТСТВО САРЪЙЕР, ГОЛЯМА ОБЩИНА ИНСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

sarayer

Като културен и икономически център в Турция, Истанбул е един от най-привлекателните градове на Балканския полуостров. Крайбрежните улици и плажът са основните атракции на този район.

 

 

ГР. ГОМЕЛ, БЕЛАРУС

gomel logo

Град Гомел е вторият по големина град в Беларус с около 500 000 жители. Той е и административен център на областта и на региона Гомел. Намира се в югоизточната част на Беларус, близо до украинската граница, на брега на река Сош в северната част на Днепърската низина.
Районът е един от силно засегнатите в близкото минало от катастрофата в Чернобил, като статистиките сочат, че към днешна дата вътрешното облъчване сред населението е значително намаляло.
На територията на Гомел са открити 7 висши учебни заведения, 15 средноспециални и 16 професионално-технически, 116 начални и 71 средни училища, както и няколко езикови гимназии и музикални школи.
В града функционират 126 предприятия с различни форми на собственост, като 44 от тях или 34,9% от всички са държавни. С най-голям дял от общото производство е представено машиностроенето с 50 предприятия, хранително-вкусовата промишленост с 16, горското стопанство и дървопреработвателната промишленост с 14, леката промишленост с 12, производството на строителни материали с 10 и химическата промишленост с 5 предприятия. Тук се произвеждат машинни и измервателни инструменти, лагери и кабели, моторни и стартерни части, радио оборудване, мебели, обувки, трикотаж, сладкарски изделия, кухненски съдове и прибори, играчки, обработват се диаманти, добиват се химически торове, фураж, зърно и мн. др.
Доказателство за икономическата стабилност на Гомел е плануваното нарастване на производството за 2009-та година с цели 14,5% спрямо 2008-ма. Сред търговските партньори на града са Русия, Украйна, Германия, Полша, Холандия, Латвия, Литва и Италия.
Освен интензивно развиващ се в сферата на промишлеността, Гомел е и един от най-значимите градове в Беларус в културно отношение. Около 20 фестивали на различна тематика се провеждат ежегодно, както и 1500 концерта, 180 художествени изложби. Има 3 театъра: драматичен, куклен и младежко-експериментално театър-студио. Един от най-добрите циркове в страната е именно държавният цирк Гомел. Тук има и известни симфоничен и духов оркестри, изложбени зали, галерии и т.н. Спортът също е много добре представен: Гомел разполага с осем стадиона, ледена площадка, 38 стрелбища, 205 спортни зали, 14 басейна, 533 спортни площадки и 42 спортни училища, което е изключително, имайки предвид числеността на града.
Гомел участва в множество изложения и панаири в България като "произведено в България" и "Изберете българското" в град Бургас, 5 селскостопански панаири в град Добрич, семинар по селско стопанство в курорта "Златни пясъци", както и на още много панаири в Монтана, Пловдив, София, Варна, Разград и Плевен.

ГР. МИШКОЛЦ, УНГАРИЯ

ЛОГО НА ГР. МИШКОЛЦ, УНГАРИЯ

Със своите около 181 000 жители, унгарският град Мишколц се нарежда на трето място по големина в страната. Намира се в североизточна Унгария и е административен център на една от седемте области в страната.
Интересен факт за Мишколц е, че той е един от най-старите градове в Европа, като според направените проучвания възоснова на археологическите находки в региона, той е бил селище още през новокаменната ера (5500-2300 години пр. Хр.), а най-старите намерени предмети са оценени на възраст от 70 хиляди години.
В промишлен план Мишколц е един от най-развитите региони в Унгария с традиции в тежката индустрия (металургия и машиностроене), работещ и в сферата на нови индустриални клонове като мехатроника, нанотехнология, екотехника и компютърни технологии. Все повече интернационални концерни отварят врати в града. Предпоставка за това са както висококвалифицираните кадри на реномирания университет в града, така и близостта с Източна Европа като пазар. Филиали тук имат фирми като Роберт Бош (производство на електрически машини, стартери и скорости за автомобилостроенето), Реми Аутомотив (подновяване на стартери), Шинва (авто-аудиотехника, навигационни системи, модули от пластмаса и метал), Санофи Авентис (химична и фармацевтична индустрия) и др.

http://www.miskolc.hu/

ГР. КРАСНОДАР, РУСИЯ

kranodar logo

Град Краснодар е разположен в южна Русия, на бреговете на вливащата се в Азовско море река Кубан, и е административен център на Краснодарски край. Краснодар е сравнително нов град- основан е през 1793-та година под името Екатеринодар в чест на Екатерина Велика. След октомврийската революция, през 1920-та година получава сегашното си име.
Към 2008-ма година населението му е 709 700 души- предимно руснаци, както и украинци, арменци, гърци и германци. Този метрополитен град, намиращ се между Кавказ и Черно море, е заобиколен от изключителни земеделски земи, печелещи благодарение на комбинацията от плодородни почви и мек климат. Така например в региона на Краснодар се намира най- северната чаена плантация в света. Зърнени култури, плодове и ориз се изнасят за 69 държави. Неслуайно наричат тази област "Перлата на Русия".
Подобно на Бургас, Краснодар също е град със стратегическо положение- множество международни пътища преминават оттук, както и две възлови гари, а международното летище Краснодар обслужва около 5 милиона пасажери годишно.
Икономическата структура на областта се обуславя от наличието на метало- и дървопреработвателна индустрия, фабрики за порцелан и за тютюн, хранително-вкусова промишленост, както и гореспоменатото селско стопанство- добив на чай, ориз, зърнени култури, винопроизводство).
Любопитно е, че Краснодар е с традиции в сферата на образованието и изследователската дейност. Така например, редом с държавните Кубански и Аграрен университет, съществуват още технически институт, както и ВУЗ-ове по медицина, култура и изкуство и спорт. Студентите в града са над 40 000. Сред изследователските институти се открояват тези за петрол, газ и селскостопански продукти. Краснодар се откроява с интензивно развитата си дейност в областта на културата, спорта и музиката. Редом със стадион Кубан с капацитет 40 хиляди зрители има и по-малки стадиони, конна база, 5 басейна, цирк, филхармония, органова зала, симфоничен и камерен оркестър, куклен театър, опера, оперетна зала, градски хор, градска художествена галерия, исторически археологичен музей, градска библиотека и т.н.

http://www.krd.ru/

 

ЮГОЗАПАДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОКРЪГ НА МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

moscow logo

Югозападният административен окръг на град Москва е един от десетте административни окръзи на руската столица. Намира се в югозападната част на града, както подсказва и името му. Обхваща 12 градски части, в които живеят над един милион жители. Принадлежащите към окръга части Ясенево и Теплъй Стан граничат с парка Бицевски- един от най-големите градски паркове на Москва.
Окръгът заема 10,3% от общата територия на град Москва. Тук работят 72 държавни предприятия в рамките на префектурата ЮЗАО, 28 промишлени предприятия, малък бизнес- 15476, институции за наука и научни услуги- 160 (в това число 71 института към Руската Академия на Науките).
Общо предприятията на потребителския пазар и услугите за окръга са 4238, в сферата на търговията- 1511, общественото хранене- 635, потребителски услуги- 758, хотели- 11, пазари- 9, търговски комплекси- 8 (+ 3 панаира "Уикенд").
Само големите предприятия за транспортно обслужване в окръга са 15, 89 са автобусите, 13- тролеите, 6 трамвая, 15 са метростанциите, а спирките- 1049.
Характерна черта на Югозападния административен окръг към град Москва е фактът, че на негова територия е концентрирана голяма част от научния потенциал на руската столица. Съществуват повече от 140 научни организации, като към тях се числи и Президиумът на Руската Академия на Науките. Профилите на научните институти са изключително разнообразни. Представени са хуманитарните науки (чрез Института по социални и политически изследвания), Институтите по световна, по руска история, по археология и др. В окръга съществува цяла мрежа от научни институции в областта на медицината, сред които се откроява Изследователския институт по медицински полимери, НПО "Витамини" и др.
Много добре развит е икономическият сектор. Тук е центърът на големи и малки обществени корпорации и предприятия, между които се открояват сградите на ОАО "Газпром", както и централата на ДСК Русия. Над 18 хил. са малките предприятия в окръга, като броят им непрекъснато нараства. Малкият бизнес осигурява до 1/3 от работните места и приходите в окръга.
Освен това индустриалният отрасъл е представен и от фабрики за производство на съоръжения, използвани в националната отбрана, както и за космически проекти, фабрики за производство на сплави от благородни метали, кондиторни заводи (хранително-вкусова промишленост), фабрики за строителни материали, битова химия, производство на детски играчки и др.
Освен индустрията и образованието, окръгът развива и интензивна културна дейност. Тук са разположени множество детски музикални школи, библиотеки, театри и т.н. Силно застъпен е и спортът във всички 12 градски части, принадлежащи към Югозападния административен окръг на град Москва.

ГР. АЛЕКСАНДРУПОЛИС, ГЪРЦИЯ

alexandr_logo

Град Александруполис се намира в североизточната част на Република Гърция и е разположен на северния бряг на Егейско море на няколко километра западно от устието на река Марица. Населението му е приблизително 50 000 жители. Той е водещ град в административната област Източна Македония и Тракия и е от изключителна важност за Европейски Съюз поради факта, че свързва страните членки със средиземноморските, азиатските и страните от черноморския регион.
В последните няколко години в Александруполис е регистриран изключителен растеж на икономиката. Пристанището и гарата представляват важни центрове на транзитната търговия, а след въвеждането на плана "Каподистриас", градът предлага на посетителите си и възможността да комбинират морски-, спа- и еко туризъм.

 

http://www.alexpolis.gr/ 

 

 

ГР. ЯНТАЙ, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Янтай е град в провинция Шандун, Китай. Намира се на крайбрежието на Жълто море. Йентай е най-голямото рибарско селище в провинцията си.

Населението на административния район е 6 968 202 жители (2010 г.).[2] Намира се в часова зона UTC+8. Пощенските му кодове са в диапазона 264000 – 265800, а телефонния е 535. Средната температура през годината е около 13 градуса по Целзий.

Градът разполага с международно летище, разположено на 43 км от центъра на града.

ГР. БАТУМИ, ГРУЗИЯ

ГР. БАТУМИ, ГРУЗИЯ

Батуми е град в югозападна Грузия и е столица на автономна република Аджария. Разположен е на бреговете на Черно море и е пристанищен град. Населението му е около 137 000 души.
На територията на Батуми има висши учебни заведения, университет, морски факултет и селскостопански институт.
Икономическото развитие на града е интензивно. На територията на Батуми има петролна рафинерия, завод за корабостроене, чаени и тютюневи фабрики, завод за преработка на кафе, както и главното грузинско пристанище.
През 2004 година на власт идва настоящият президент Михаил Саакашвили, който започва радикални реформи на бедната тогава страна. През 2007 година Грузия се изкачва до 18-о място в класацията за правене на бизнес на Световната банка и е обявена като страна топ-реформатор.
Смяната на властта е станала причина много чужди инвеститори да проявят интерес към Батуми като туристически обект. Фирми от Казахстан, Азейбарджан и Турция инвестират в луксозни хотелски комплекси и са променили цялостно крайбрежната фасада на града, в резултат на което и цените на недвижимите имоти в региона са се увеличили значително през последните години. В тази връзка, туризмът е един от най-важните стопански отрасли за града.

www.batumi.ge/en

ГР. ВОЛОГДА, РУСИЯ

ГР. ВОЛОГДА, РУСИЯ

Град Вологда е един от най-старите градове в Русия. Исторически и модерен град, Вологда е административен, индустриален и културен център на региона Вологда.

Датата на основаването на град Вологда е 1147.

Откъде идва името на "Вологда" никой не знае, но има усещането, че тя е свързана с думата "фибри". Има и друга версия, че името на града идва от името на река Вологда, на брега на която се намира (в превод от угро-финската езикова "чиста вода").

През всички векове Вологда поддържа своето духовно и културно значение. Тук са построени красивата църква и граждански сгради. Кремъл и катедралата "Св. София" напомнят за важността и величието на историята на града. Уникални паметници все още красят Вологда. Но времето не стои на едно място. Около стария център, нараснал през годините, се оформя модерен, с температура на кипене на ежедневието град.

Вологда днес е основен транспортен възел в европейската част на Русия. С железопътен транспорт, по магистрала или със самолет, градът е лесен достъп до всяко кътче на страната ни. Вологда живее "между двете столици", разположен на четиристотин и шестдесет километра североизточно от Москва, на 630 километра от Санкт Петербург. Вологда е с население от около триста хиляди.

Във Вологда е фокусирана местната и областната администрация. Общината се грижи за благоприятен инвестиционен климат на града. Тук е лесно да се намерят опитни работници: повече от половината от населението на Вологда има висше образование. Добър потенциал за заетост дава и статутът на областен център, привлекателен за потенциални инвеститори.

Вологда е град е с развита икономика. Основа за икономическия просперитет на регионалната столица става индустрията. Концентрирана в града, тя дава производство в областта на инженерството и металообработването. Произвеждат се висококачествени оптични инструменти, както военни, така и цивилни. Лещи, телескопи, бинокли, очила за нощно виждане, използвани в Русия и в чужбина, намират все по-високо търсене.

Във Вологда се произвеждат пътни машини, проектирани с най-новите технологии. В много градове в цялата страна се извършва превоз на пътници с тролейбуси и автобуси, направени във Вологда. Известните в цяла Русия лагери многократно получиха награди на международни търговски панаири за изключителното си качество.

Заслужена слава и признание за високо изкуство, декоративно богатство и съвършенство на техниката, спечели произвежданата във Вологда дантела. Традициите и тайните на дантела, известни от векове във Вологда, остават непроменени. В ръцете на майсторите от Вологда обикновените дрехи се превръщат в произведение на изкуството.

Основният символ на Вологда е строителен кран, извисяващи се над къщите. Темпът на жилищното строителство в града всяка година расте. Построени са цели квартали и комплекси. Годишно се разкриват по сто хиляди квадратни метра жилища.

Икономическият просперитет позволява на града да поддържа и развива различни сектори на хуманитарната сфера. Вологда е основен образователен център. Повече от десет процента от населението на града са ученици. В града се подготвят учители, икономисти, инженери и юристи. Местните професионални училища обучават квалифицирани работници.

Вологда поддържа статута на културна столица на руския север. Тук се грижат за народните традиции. Дело на талантливи творци и занаятчии са резбованите дървени къщи, направените от брезова кора кошници и кутии, които предизвикват възхищение със своята красота и уникален дизайн.

http://vologda-portal.ru