Покана за обществено обсъждане

Размер на шрифта: A A A Назад
ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на…

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), отправяме покана към жителите на община Бургас, представители на бизнеса, НПО…

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на…

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на  стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  на 21 май 2021…

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане за…

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане за представяне на резултатите от социално-икономическия анализ и предложения за приоритетни зони за въздействие на община Бургас в рамките на ПИРО за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Бургас в рамките на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО)…