ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС   Община Бургас в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет…

Прочетете повече