ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 25 Март 2024
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Община Бургас в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на ПИРО на общината.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

БЮДЖЕТ ЗА ОБЩИНА БУРГАС: 59 012 822 ЛЕВА

Допустими мерки:

- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

- Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

- Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

- Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

- Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

- Образователна инфраструктура;

- Здравна инфраструктура;

- Социална инфраструктура;

- Жилищно настаняване;

- Култура, спорт и туризъм.

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 .

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: [email protected]

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да изпращате своите въпроси на ел. поща: [email protected] до 25.04.2024 г.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г.

Полезни връзки:

План за интегрирано развитие на община Бургас 2021-2027:  План за интегрирано развитие - Община Бургас в развитие (smartburgas.eu)

Приложение № 1 Програма за реализация на ПИРО на община Бургас за периода 2021-2027 г. : описание на предвидените мерки и дейности: prilozhenie-1-programa-za-realizatsiya-1.pdf (smartburgas.eu)

Приложение № 1а Индикативен списък на важни за общината проекти: prilozhenie-1a-indikativen-spisak-na-vazhni-za-obshtinata-proekti-1.pdf (smartburgas.eu)

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Приложения за попълване

Приложения за информация

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Въпроси и отговори 05.03.2024-15.04.2024

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 929 Последна промяна: 11:59:06, 17 април 2024