Покани за консултации

ПОКАНА

Изх.№ 90-00-68/05.11.2021 г.

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
ПП „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

П О К А Н А

Относно: провеждане на консултации за определяне на състава на: секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия и избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения; секции за гласуване в лечебни заведения с отделения за гласуване на болни от covid-19; секция за гласуване на м/к „Дружба“, № 9031698, под флаг България, пристанище на домуване – пристанище Бургас, в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ПОКАНА

Изх.№ 90-00-64/21.10.2021 г.

ДО

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

П О К А Н А

Относно: провеждане на консултации за определяне на състава на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за хора с трайни увреждания, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021г.

ПОКАНА

ИЗХ. № 90-00-56/04.10.2021г.

ДО                                                                                                                         

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
ПП „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

П О К А Н А

Относно: провеждане на консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.