Необходимо ли е да бъде преустановено използването на полиетиленови торбички във всички търговски обекти в Община Бургас и замяната им с торби и пликове от бързо разграждащ се материал?

от дата 2009-06-06