Бихте ли заменили автомобила с велосипед?

от дата 2012-12-05