ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

 

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ   Уважаеми дами и господа, Във връзка с изискванията на чл. 42 ал. 3 т. 2 от Наредба за планиране на социалните услуги и спазвайки процедурата за разработване на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, описана…

Прочетете повече

На 28.03.2023 г. в сградата на Община Бургас ще се проведе присъствено обществено обсъждане

Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, и спазвайки процедурата по обществено обсъждане описана в чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 28.03.2023г. от 16:00 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 402, ще се проведе присъствено обществено обсъждане за:   Изменение подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

На 21 март в сградата на Община Бургас ще се проведе присъствено обществено обсъждане

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТ  ОБЩИНА  БУРГАС   Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, и спазвайки процедурата по обществено обсъждане описана в чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 21.03.2023 г, от 16:00 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 402,…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас и чл.4, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за организиране и провеждане…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ   В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие за периода 2021-2030

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие за периода 2021-2030     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка разработване на Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие за периода 2021-2030 и в съответствие с Наредбата…

Прочетете повече

Предстои обществено обсъждане на план-схема за разполагане на преместваеми обекти

Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 17.11.2022 г., от 16:00 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 403, ще се проведе присъствено обществено обсъждане на: 1. Актуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от…

Прочетете повече

ПОКАНА за обществено обсъждане за именуване на улици на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас и чл.4, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за организиране и…

Прочетете повече

На 21 октомври 2022г. ще се проведе среща за обществено обсъждане на проект за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На основание чл.127, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас и „Индустриален и…

Прочетете повече