ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА СИН РАСТЕЖ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2024 - 2030 Г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА СИН РАСТЕЖ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2024 - 2030 Г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас, отправяме покана към жителите на…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка разработване на Стратегия за интелигентна трансформация на Община Бургас и в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас, отправяме покана към жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В КВ.САРАФОВО

На 23-ти Май 2024г. от 18:00ч. в „Пенсионерски клуб Сарафово“ ще се проведе обществено обсъждане относно именуването на новоизграден площад, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор: 07079.820.588. На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет, Община Бургас…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА  всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.       На 24.01.2024 г. (сряда), от 17.30 ч., в Културен дом НХК - зала на Общински съвет – Бургас, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас за 2024 година,…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ XXVIII-1145 „ЗА КРАЙБРЕЖЕН ПАРК, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И СПОРТ“, КВ.63 ПО ПЛАНА НА КВ.САРАФОВО

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 07.09.2023г. от 09:15 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 415, ще се проведе присъствено обществено обсъждане на: „Изменение на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2023 Г.

На 14.08.2023 г. (понеделник) от 17,30 ч. в Голямата заседателна зала на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26 ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас за 2023 година, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на Програма за демографско развитие

Демографията разказва истории. Истории за живота на хората, които живеят на едно място – колко дълго живеят, колко деца имат или се очаква да имат, къде и как предпочитат да живеят, какво образование имат, накъде насочват усилията си за развитие и професионална реализация. Истории, в които знаците на отминалия период…

Прочетете повече

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече