ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

 

 

Предстои обществено обсъждане на план-схема за разполагане на преместваеми обекти

Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 17.11.2022 г., от 16:00 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 403, ще се проведе присъствено обществено обсъждане на: 1. Актуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от…

Прочетете повече

ПОКАНА за обществено обсъждане за именуване на улици на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас и чл.4, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за организиране и…

Прочетете повече

На 21 октомври 2022г. ще се проведе среща за обществено обсъждане на проект за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На основание чл.127, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас и „Индустриален и…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекти, за които Община Бургас има намерение да поеме дългосрочен дълг

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА БУРГАС ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ   На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за финансиране на сдружения с нестопанска цел, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас

Уважаеми дами и господа, На основание чл. 13, ал. 1 от Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас, на 06.10.2022 година (четвъртък) от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет, находяща се в гр. Бургас, Културен дом на Нефтохимика, площад „Тройката“, ще се проведе обществено…

Прочетете повече

Удължава се срока за Обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 2028 г.

СЪОБЩЕНИЕ   Относно: Удължаване срока за Обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 2028 г.   Община Бургас уведомява жителите на града, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни, че срокът за обществено обсъждане на проекта на Програма за…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БУРГАС, 2023-2030 Г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БУРГАС, 2022-2030 Г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с чл. 11 от Закона за Туризма за разработване на програма за развитие на туризма, конкретно Стратегия за устойчиво развитие на туризма…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 2028 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 2028 г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за разработване на Програма за управление на отпадъците на територията…

Прочетете повече

ПОКАНА за обществено обсъждане на предложение за изменение на регулацията (ПУП-ПР ) на парк "Света Троица"-Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от ЕЛКАБЕЛ АД На основание чл.62а, ал.2 и ал.3 и чл. 127 ал.1 от ЗУТ, на 16.08.2022г. от 16.00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА (ПУП – ПР)…

Прочетете повече