ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА БУРГАС ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА БУРГАС ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ   На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез…

Прочетете повече

На 24 март ще се проведе обществено обсъждане на план-схеми за разполагане на преместваеми обекти

Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 24.03.2022г. от 16:30 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 403, ще се проведе присъствено обществено обсъждане на: Актуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в…

Прочетете повече

На 18 март ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Бургас за 2022 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, кметът Димитър Николов кани бургаската…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на служебно предложение за изменение на ПУП-ПР

Община Бургас съобщава:   На основание чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 15.02.2022 г., от 9:00 часа, в ст. 401 в сградата на Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на служебно предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ XX-682 с отреждане „За парк“, в местност „Кара…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 10:00 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, отреден – „за озеленяване“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас. Във…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 09:30 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от устройствена зона 12/Смф, 13/Смф и 02573/13. Във връзка с пандемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе онлайн. За…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас, Кмета на Община Бургас отправя покана…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Публикувана е ПОКАНА за участие в обществено обсъжданена проекта на план за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027г. на следният линк https://burgas.bg/bg/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane/pokana-za-uchastie-v-obshtestveno-obsazhdane-na-proekta-na-plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-burgas-piro-za-perioda-2021-2027-g Общественото обсъждане ще се проведе на 02.09.2021 г. от 17:00 часа в Културен дом „НХК“ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече