ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ XXVIII-1145 „ЗА КРАЙБРЕЖЕН ПАРК, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И СПОРТ“, КВ.63 ПО ПЛАНА НА КВ.САРАФОВО

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 07.09.2023г. от 09:15 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 415, ще се проведе присъствено обществено обсъждане на: „Изменение на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2023 Г.

На 14.08.2023 г. (понеделник) от 17,30 ч. в Голямата заседателна зала на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26 ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас за 2023 година, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на Програма за демографско развитие

Демографията разказва истории. Истории за живота на хората, които живеят на едно място – колко дълго живеят, колко деца имат или се очаква да имат, къде и как предпочитат да живеят, какво образование имат, накъде насочват усилията си за развитие и професионална реализация. Истории, в които знаците на отминалия период…

Прочетете повече

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка разработване на План за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031 и в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ   Уважаеми дами и господа, Във връзка с изискванията на чл. 42 ал. 3 т. 2 от Наредба за планиране на социалните услуги и спазвайки процедурата за разработване на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, описана…

Прочетете повече

На 28.03.2023 г. в сградата на Община Бургас ще се проведе присъствено обществено обсъждане

Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, и спазвайки процедурата по обществено обсъждане описана в чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 28.03.2023г. от 16:00 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 402, ще се проведе присъствено обществено обсъждане за:   Изменение подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

На 21 март в сградата на Община Бургас ще се проведе присъствено обществено обсъждане

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТ  ОБЩИНА  БУРГАС   Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.3, и спазвайки процедурата по обществено обсъждане описана в чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 21.03.2023 г, от 16:00 часа, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, стая 402,…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас и чл.4, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за организиране и провеждане…

Прочетете повече