ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

Покана за обществено обсъждане на проекти за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 10:00 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, отреден – „за озеленяване“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас. Във…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 09:30 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от устройствена зона 12/Смф, 13/Смф и 02573/13. Във връзка с пандемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе онлайн. За…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас, Кмета на Община Бургас отправя покана…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Публикувана е ПОКАНА за участие в обществено обсъжданена проекта на план за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027г. на следният линк https://burgas.bg/bg/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane/pokana-za-uchastie-v-obshtestveno-obsazhdane-na-proekta-na-plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-burgas-piro-za-perioda-2021-2027-g Общественото обсъждане ще се проведе на 02.09.2021 г. от 17:00 часа в Културен дом „НХК“ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на допуснатите с решения на Общински съвет Бургас проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 14.05.2021г. от 11:30 часа, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на допуснатите с решения на Общински съвет Бургас проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас. Заради епидемиологичната обстановка, обсъждането ще бъде в платформата ZOOM. Линка за участие в…

Прочетете повече

Покана за Обществено обсъждане

Във връзка с изискванията на чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 01.04.2021 г., от 10:00 часа, в платформата Zoom ще се проведе обществено обсъждане на: Aктуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 в Приморски парк, гр. Бургас. Идейно решение за поставяне на паметник на…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: „ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО.

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На 25.02.2021 от 17 часа, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг  и чл. 6  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Бургас (приета…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГР. БУРГАС В ОБХВАТ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 12.02.2021г. от 12:00ч, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГР. БУРГАС В ОБХВАТ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС. Изменението на ОУП е необходимо във връзка с…

Прочетете повече