ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

 

 

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на допуснатите с решения на Общински съвет Бургас проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 14.05.2021г. от 11:30 часа, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на допуснатите с решения на Общински съвет Бургас проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас. Заради епидемиологичната обстановка, обсъждането ще бъде в платформата ZOOM. Линка за участие в…

Прочетете повече

Покана за Обществено обсъждане

Във връзка с изискванията на чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 01.04.2021 г., от 10:00 часа, в платформата Zoom ще се проведе обществено обсъждане на: Aктуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 в Приморски парк, гр. Бургас. Идейно решение за поставяне на паметник на…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: „ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО.

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На 25.02.2021 от 17 часа, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг  и чл. 6  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Бургас (приета…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГР. БУРГАС В ОБХВАТ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 12.02.2021г. от 12:00ч, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГР. БУРГАС В ОБХВАТ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС. Изменението на ОУП е необходимо във връзка с…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ V, ОТРЕДЕН – „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ.5 ПО ПЛАНА НА ПАРК ЕЗЕРО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.622.131 ПО КК НА ГР. БУРГАС

  СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 11.02.2021г. от 12:00ч, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на предложение за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, отреден – „за озеленяване“ в кв.5 по плана на Парк Езеро, гр. Бургас, ПИ…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2021 г.

Кметът на Община Бургас кани бургаската общественост на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас за 2021 година, което ще се проведе на 05.02.2021 г. (петък) от 17 ч. на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от Наредба за…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на резултатите от анализа и проект на стратегическа рамка на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Бургас в рамките на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО)…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че на 02.11.2020г. от 17.00ч. в читалището в кв. Банево, гр. Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация на с.о. "Острица 1"…

Прочетете повече