ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ V, ОТРЕДЕН – „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ.5 ПО ПЛАНА НА ПАРК ЕЗЕРО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.622.131 ПО КК НА ГР. БУРГАС

  СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 11.02.2021г. от 12:00ч, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на предложение за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, отреден – „за озеленяване“ в кв.5 по плана на Парк Езеро, гр. Бургас, ПИ…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2021 г.

Кметът на Община Бургас кани бургаската общественост на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас за 2021 година, което ще се проведе на 05.02.2021 г. (петък) от 17 ч. на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от Наредба за…

Прочетете повече

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на резултатите от анализа и проект на стратегическа рамка на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Бургас в рамките на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО)…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че на 02.11.2020г. от 17.00ч. в читалището в кв. Банево, гр. Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация на с.о. "Острица 1"…

Прочетете повече

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, Ви каним да присъствате на публично обсъждане за…

Прочетете повече

Предстои обществено обсъждане за поставянето на паметна плоча на 24-ти Черноморски пехотен полк

На 30.06.2020 г. (вторник), от 16:30 часа, в Заседателната зала на Община Бургас ще започне обществено обсъждане на предложението, постъпило от Управителния съвет на Съюза на ветераните от войните и Инициативния комитет за отбелязване на 130 години от създаването на 24-ти Черноморски пехотен полк, относно поставяне на паметна плоча върху…

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, в кв. 4 , по плана на кв. Възраждане, гр. Бургас

 СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, на 18.06.2020 г. от 11.00 часа в стая 409, ул. "Александровска" № 26 ще се проведе обществено обсъждане на изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, в кв. 4 , по плана на кв. Възраждане, гр. Бургас, с…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг и чл.6 ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас),…

Прочетете повече

Публично обществено обсъждане на проект на Бюджет 2020

ОБЩИНА БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проект на Бюджет 2020 година на община Бургас  при следния график:    Място Дата Час КЦ "Морско казино" - зала "Петя Дубарова" 15.01.2020 г. 18,00 ч. ж.к. "Меден Рудник" - …

Прочетете повече