Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Тодор Александров Марков

Съобщение до Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Баба Тонка“ №4     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ     ДО Г-Н ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ УЛ. „БАБА ТОНКА“ №4 КВ. САРАФОВО ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Димитров Димитров, Галина Тодорова Тодорова и Емилия Стефанова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №376, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.42 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Лета Бинкова и Николай Стамов

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ: ЛЕТА СТАМОВА БИНКОВА Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. №112, ВХ.4, ЕТ.4, АП.16 ГР. БУРГАС НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3131/26.10.2021г. на Кмета на Община Бургас за изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание…

Прочетете повече

Съобщение до Аспарух Георгиев Момчилов и Керанка Добрева Никова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №27 ГР. БУРГАС КЕРАНКА ДОБРЕВА НИКОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №5 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3204/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев - Йовилин Гошев Димитров и Иванка Петрова Димитрова

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДИМИТЪР СЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ: ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР №25 ГР. КАРНОБАТ ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЗЛАТЕН РОГ №112 ГР. ЯМБОЛ ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. №69, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 52 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото на основание чл.26, ал.1…

Прочетете повече

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.722 ПО КК НА ГР. БУРГАС     ОБЩИНА…

Прочетете повече