Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Александров Марков

Съобщение до Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Баба Тонка“ №4     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ     ДО Г-Н ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ УЛ. „БАБА ТОНКА“ №4 КВ. САРАФОВО ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс…

Прочетете повече

Проект на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 26.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected] Дата…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобряване на на проект на изменение на ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3241/03.11.2021г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,71 в кв.4а по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр. Бургас и одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.636 по КККР на гр. Бургас. Същият е изложен…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Димитров Димитров, Галина Тодорова Тодорова и Емилия Стефанова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №376, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.42 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече